Hyppää sisältöön

Nuorten masennus, mielenterveyden hoitoketjut ja näyttöön perustuvan hoidon integroitu implementaatio perustasolle

Päättynyt

Toteuttajat

HUS, Hyks nuorisopsykiatria, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Terveys- ja, sosiaalitalouden yksikkö CHESS, Espoon kaupunki

Rahoitussumma

230 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2016–2/2018

Nuorten masennus ja muut mielenterveyshäiriöt aiheuttavat merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle. Kansainvälinen tutkimus osoittaa, että varhainen masennukseen puuttuminen ehkäisee siitä koituvia riskejä ja kustannuksia.

Hankkeessa otettiin käyttöön Espoon kouluterveydenhuoltoon ja Hyksin erikoissairaanhoitoon lyhyt masennuksen hoitoon kehitetty IPT-N-hoito. Käyttöönotto mallinnettiin, jotta se on mahdollista monistaa myös muualle Suomeen.

Hankkeessa arvioitiin nuorten mielenterveyden häiriöiden hoitoketjun kustannukset, toiminnallisuus ja vaikuttavuusrakenne. Samalla kehitettiin keinoja hoitojen pitkäaikaisvaikutusten arviointiin.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskeaan tiedotteeseen (9.2.2018)

Ota yhteyttä:

Klaus Ranta, linjajohtaja Hyks nuorisopsykiatrian linja, 09-63777, [email protected]

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kustannustehokkuus

Yhteyshenkilö ministeriössä