Hyppää sisältöön

Opiskelijavalinnat ja korkeakouluopintojen nopeuttaminen

Päättynyt

Toteuttajat

Turun yliopisto, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Rahoitussumma

199 618 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 5/2016–3/2018

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämiseksi ja niille asetettujen politiikkatavoitteiden saavuttamiseksi tarvittiin tietoa mm. seuraavista asioista:

  • miten ns. ensikertalaisten asema on kehittynyt ja onko koulutukseen sijoittuminen nopeutunut,
  • onko lainsäädännön tavoite muiden tasavertaisista mahdollisuuksista toteutunut,
  • miten koulutuspaikkojen allokointi toteutuu järjestelmätasolla ja miten koulutustarjontaa tulisi erityisesti hakukohteiden määrän ja sijainnin näkökulmasta jatkossa kehittää,
  • miten opintojen nopeuttamiselle asetetut tavoitteet ovat toteutumassa,
  • toimiiko siirto-opiskelijoiden valinta niin kuin on tarkoitettu,
  • ketkä osallistuvat valmennuskursseille,
  • mikä on valmennuskurssin käymisen vaikutus koulutuspaikan saamiseen yleensä, ja
  • onko erilaisilla kursseilla (pituus, opetusmuoto, hinta jne.) erilainen vaikutus suhteessa koulutuspaikan saamiseen.

Hanke selvitti, miten korkeakoulutukseen hakeutuminen ja pääsy ovat muuttuneet opiskelijavalintojen uudistusten ja muiden opintojen vauhdittamiseen liittyvien politiikkatoiminen vaikutuksesta ja ovatko esitetyt tavoitteet nopean siirtymisen ja opintojen etenemisen suhteen toteutuneet; miten ja miltä osin tavoitteet ovat toteutuneet tai jääneet toteutumatta ja miksi; sekä mitä tulokset antavat aihetta odottaa uusimpien sekä suunnitteilla olevien uudistusten vaikutuksista.

Lisäksi selvitettiin, miten hakujärjestelmä ja koulutukseen valikoituminen vaikuttavat alkuvaiheen opintojen etenemiseen ja miten valmennuskursseille osallistuminen vaikuttaa koulutuspaikan saamiseen – ja erityisesti voidaanko valmennuskurssien roolia opiskelijavalinnoissa vähentää.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (26.3.2018).

Ota yhteyttä:

professori Osmo Kivinen, Turun yliopisto, Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE, osmo.kivinen(at)utu.fi, p. 02 333 5878 tai 050 404 8808

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistusten vaikutukset Osaaminen ja koulutus

Yhteyshenkilö ministeriössä