Hyppää sisältöön

Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistus

Päättynyt

Toteuttajat

Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu

Rahoitussumma

199 572 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 10/2017–5/2018

Meneillään oleva sote-uudistus edellyttää ammattilaisten osaamisen ja koulutuksen optimointia. Tutkimushankkeessa tuotettiin uutta ja kokoavaa tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmien sote-osaamisen ja koulutuksen uudistamiseksi, jotta voidaan varmistaa asiakkaiden ja potilaiden oikeus hyvään hoitoon ja palveluun, optimoida koulutettujen ammattilaisten osaamisen sekä löytää parhaat mahdolliset koulutuskäytännön sen ratkaisemiseksi.

Hankkeessa tuotettu tieto auttaa kohdistamaan ammattilaisten osaamista vastaamaan muuttuviin tarpeisiin sekä tunnistamaan ne osaamisvalmiudet, jotka ammattilaiset tarvitsevat, jotta asiakas- ja potilaslähtöisessä työssä ei synny kustannuksia aiheuttavia työtehtävien päällekkäisyyksiä tai hoito- ja palveluaukkoja. Sote-ammattilaisten osaamisen näkökulmasta uudistuksen kriittisiä lähtökohtia ovat nykyinen hoito- ja palvelujärjestelmän ammatti- ja asiantuntijalähtöisyys sekä se, että Suomessa sote-työssä on suuri alueellinen vaihtelu sosiaali- ja terveystarpeissa ja työssä. Myös ennakoitu sote-työvoiman puute edellyttää osaamisen ja koulutuksen optimoitia parhaan mahdollisen sosiaali- ja terveystuloksen tavoittamiseksi.

Tutkimushankkeen tavoitteena oli vastata kolmeen kysymykseen: 1) millaisia osaamistarpeita sote-uudistus synnyttää, 2) mitä pitäisi tehdä, jotta näihin uusiin tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan ja, 3) mitä tapahtuu, jos tarpeisiin vastaamisessa epäonnistutaan.

Tutkimushanke koostui kolmesta osahankkeesta, joilla jokaisella on tarkkaan harkittu ja olennainen rooli hankkeen tavoitteen saavuttamisessa.

  1. osahanke: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden nykyinen sote-osaaminen ja sen puutteet
  2. osahanke: Sote-uudistuksen synnyttämät osaamisen tarpeet ja niihin vastaaminen
  3. osahanke: Sosiaali- ja terveysalan sote-osaamiseen liittyvän koulutuksen nykytila ja tulevaisuus

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (29.5.2018)

Ota yhteyttä:

Mari Kangasniemi, Itä-Suomen yliopisto, p. 040 355 3624, mari.kangasniemi(at)uef.fi

Osaaminen ja koulutus SOTE-uudistuksen vaikutukset osaamisen uudistamiseen

Yhteyshenkilö ministeriössä