Hyppää sisältöön

Osuustoimintamuodon ja yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan edellytykset ja mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa

Päättynyt

Toteuttajat

Pellervon taloustutkimus PTT ry, NHG Consulting Oy, Idekoop osuuskunta

Rahoitussumma

149 679 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–2/2019

Hanke liittyi sote- ja maakuntauudistuksen sekä valinnanvapausvalmistelun pikaisiin selvitystarpeisiin. Erityisesti valinnanvapauden lisäämisen on toivottu monipuolistavan palveluntuotantoa ja mahdollistavan uudenlaisten toimijoiden syntymisen sote-markkinoille sekä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten aiempaa helpomman mukaantulon. Uudistusta suunniteltaessa oli tärkeää tuottaa tietoa siitä, miten sote-palveluntuottajiin kohdistuvat edellytykset ja vaatimukset vaikuttavat sekä pienten ja keskisuurten toimijoiden että eri liiketoimintamallisten ja yhtiömuotoisten toimijoiden toimintaedellytyksiin. Näitä ovat osuustoiminnalliset yritykset, yhteiskunnalliset yritykset, sosiaaliset yritykset sekä yleishyödylliset toimijat.

Erityisesti oli tarpeen tuottaa tietoa osuustoimintamallin mahdollisuuksista ja eduista sote-uudistuksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Tiedon tarve liittyi kiinteästi siihen, että osuuskuntien ja kolmannen sektorin sote-palveluntuottajien määrästä ja luonteesta ei ole olemassa perustietopohjaa tai ajantasaista tilastollista seurantaa. Myöskään osuustoimintamallin, yhteiskunnallisten yritysten, sosiaalisten yritysten tai yleishyödyllisten toimijoiden toimintaedellytyksistä (liittyen yhtiömalliin, kokoon, investointeihin ja lainsäädäntöön) ja mahdollisuuksista ei ole olemassa koottua tietoa. Hankkeessa tuotettiin tietoa vastaamaan näihin tietotarpeisiin.

Hankkeen päätavoitteena oli tuottaa uutta tietoa osuustoimintamuodosta ja yleishyödyllisistä toimijoista sote-palveluiden tuottajina nykyään ja tulevaisuuden sote-markkinoilla, pääpainona valinnanvapauden piiriin kaavaillut sote-keskuspalvelut sekä asiakasseteli- ja henkilökohtaisen budjetin palvelut. 

Hankkeen raportit:

Hankkeen loppuraportti ja tuloksista kertova tiedote (28.2.2019)

Väliraportti: Osuustoimintamalli sopisi SOTE-tuottajille – tietoa ja taitoa uupuu

Ota yhteyttä:

Heidi Forsström-Tuominen, Pellervon taloustutkimus PTT ry, p. 040 836 4366, heidi.forsstrom-tuominen(at)ptt.fi

Reformit Sote- ja maakuntauudistuksen sekä valinnanvapausvalmistelun selvitykset

Yhteyshenkilö ministeriössä