Hyppää sisältöön

Policy Brief: Tieto ja tuki nuorille auttaisivat purkamaan sukupuolittuneita koulutusvalintoja

Julkaisuajankohta 4.5.2018 14.46
Uutinen

Suomessa ammatilliset koulutusvalinnat ja työmarkkinat ovat vahvasti eriytyneet sukupuolen mukaan. Nuoret ohjautuvat vanhempien sukupolvien tavoin perinteisiksi mielletyille mies- ja naisvaltaisille aloille. Sukupuolittunut valinta tehdään usein jo siirryttäessä toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Ymmärtämällä nuorten epätyypillisten valintojen taustatekijöitä voidaan vähentää sukupuolen mukaista eriytymistä. Toimenpiteitä tarvitaan jo perusopetusikäisille. Näin todetaan 4.5.2018 julkaistussa Policy Brief -katsauksessa.

Nuorten hakeutumista omalle sukupuolelle epätyypilliselle alalle selittävät niin rakenteelliset, alueelliset kuin yksilön omaan elämään liittyvät tekijät. Yksilötason tekijöistä tärkeiksi nousivat selvityksessä omien vanhempien koulutus, ikä, muu äidinkieli kuin suomi tai ruotsi sekä oma vapaa-ajan harrastuneisuus.

Oman samaa sukupuolta olevan vanhemman malli oli erityisen ratkaiseva. Naisten havaittiin hakeutuvan miesvaltaisille teollisuuden ja rakentamisen toimialoille silloin, kun näiden toimialojen osuus kotipaikkakunnan elinkeinorakenteesta on suuri. Miesten hakeutumista naisvaltaisille aloille selitti puolestaan parhaiten miehen kotipaikkakunnan työmarkkinoiden koko. Nuorten vapaa-ajanviettotavoilla havaittiin olevan yhteyksiä nuorten ammatillisiin koulutusvalintoihin.

Koulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä tulisi kehittää stereotyyppisten ammattikäsitysten purkamiseksi. Nuorten monipuolista vapaa-ajan- ja harrastustoimintaa tulisi tukea sekä koulujen kautta että koulujen ulkopuolella. Nuoret ja heidän vanhempansa tarvitsevat tietoa sukupuolittumisesta syineen ja seurauksineen.

Policy Brief laadittiin osana huhtikuussa 2017 alkanutta Purkutalkoot: Nuorten koulutusvalintojen taustat ja keinot koulutus- ja ammattialojen sukupuolisegregaation lieventämiseksi -hanketta, jonka toteuttavat Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus yhdessä Nuorisotutkimusseura ry:n kanssa. Hanke on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Hankkeen ensimmäisessä osassa, johon tämä Policy Brief perustuu, tarkasteltiin nuorten koulutusvalintojen sukupuolittumista ammatillisella toisella asteella ja nuorten epätyypillisiin koulutusvalintoihin kytkeytyviä tekijöitä.

Policy Brief 18/2018: Toisen asteen ammatillisten koulutusvalintojen sukupuolittuminen ja nuorten epätyypilliset valinnat

Lisätiedot: Tutkija Virve Murto, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, p. 050 367 7259, virve.murto(at)otus.fi, ohjausryhmän puheenjohtaja Sanna Hirsivaara, opetus- ja kulttuuriministeriö, etunimi.sukunimi(at)minedu.fi

Kuvituskuva: Elina Manninen, Finland Promotion Board