Hyppää sisältöön

Purkava lisärakentaminen

Päättynyt

Toteuttajat

VTT

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2016–11/2016

Asunto-osakeyhtiöissä purkavaan lisärakentamiseen vaaditaan osakkaiden yksimielinen päätös. Valtioneuvosto halusi selvittää vaatimuksen lieventämisen seurausvaikutukset osakkaille ja mahdollisille muille osapuolille. Seurausvaikutusten arvioidaan riippuvan siitä, miten purkava lisärakentaminen toteutetaan.

Hankkeessa tunnistettiin purkavan lisärakentamisen keskeiset toimijat, vaihtoehtoiset toteutusmallit sekä näiden sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset erityisesti osakkeen omistajiin mutta myös muihin toimijoihin. Purkavan lisärakentamisen keskeiset toimijat esitetään vaikutuskartalla, purkavan lisärakentamisen vaihtoehdot prosessikuvauksina sekä sosiaaliset ja taloudelliset tarkastelut konkretisoituna virtuaalimallin avulla.

Keskeiset käsitteet: Purkava lisärakentaminen tarkoittaa alueiden ja tonttien rakennuskannan uudistamista siten, että vanhaa rakennuskantaa puretaan uuden, aiempaa laajemman rakennuskannan tieltä.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Terttu Vainio, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, p. 040 508 0983, terttu.vainio(at)vtt.fi

Purkavan lisärakentamisen helpottamisen vaihtoehdot ja vaikutukset Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Yhteyshenkilö ministeriössä