Hyppää sisältöön

Rakenteellinen kilpailukyky

Päättynyt

Toteuttajat

Etlatieto Oy

Rahoitussumma

60 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2019–3/2020

Elinkeino- ja talouspolitiikan päätöksentekijät tarvitsevat nykyistä paremman tilannekuvan kilpailukyvystämme. Hankkeessa toteutettua kilpailukykyanalyysityökalua voidaan hyödyntää politiikkatoimenpiteiden kilpailukykyvaikutusten pitkän aikavälin tarkastelussa.

Tavoitteena oli kehittää Suomen rakenteellista kilpailukykyä ja sen muutoksia systemaattisesti ja kustannustehokkaasti seuraava kehikko. Sitä voidaan hyödyntää arvioitaessa tuottavuuden, kasvun ja kilpailukyvyn edellytyksiä pitkällä aikavälillä. Kehikon ja sen sisältämien mittarien avulla voidaan arvioida sekä Suomen kilpailukyvyn heikkouksia ja vahvuuksia että politiikkatoimenpiteiden vaikutuksia kilpailukykyyn.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (30.3.2020)

Ota yhteyttä:

Ilkka Ylhäinen, Etlatieto Oy, p. 050 413 3783, etunimi.sukunimi(at)etla.fi

Rakenteellinen kilpailukyky

Yhteyshenkilö ministeriössä