Hyppää sisältöön

Säädösten sujuvoittaminen: vaikutukset ja vaikuttavuus (SUJUVA)

Päättynyt

Toteuttajat

Itä-Suomen yliopisto

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 12/2018–12/2019

Lainsäädäntö on julkisen vallan merkittävin keino ohjata yhteiskuntaa haluttuun suuntaan. Sen vuoksi on tärkeää, että olemassa oleva lainsäädäntö on vaikuttavaa, kustannustehokasta ja suhteellista. On tärkeää arvioida olemassa olevan lainsäädännön toimivuutta ja pohtia onko tarpeen korjata tai sujuvoittaa säädöksiä tarpeettomien kustannusten ja tulkintaongelmien välttämikseksi. Lisäksi on tärkeää tunnistaa, millä keinoin säädösten toimivuutta voidaan parantaa. Säädöshuolto on keskeinen keino parantaa voimassa olevan sääntelyn ajantasaisuutta ja varmistaa sääntelyn laatu.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa pääministeri Sipilän hallituksen säädösten sujuvoittamisen -kärkihankkeen toteutumisesta, sujuvoittamisen kohteista ja vaikutuksista sääntelyn kohdealoilla. Hankkeessa tuotettiin tietoa, miten säädösten sujuvoittamisen kohteet on valittu, minkälaisiin asioihin säädösten sujuvoittaminen on kohdistunut, minkälaisia toimenpiteitä on tehty säädösten sujuvoittamiseksi sekä minkälaisiksi lainvalmistelijat kokevat oman osaamisensa ja minkälaista tukea lainvalmistelijat ovat saaneet säädösten sujuvoittamishankkeiden aikana.

Hankkeessa arvioitiin myös lupa- ja valitusprosessien kehittämisen toimenpiteitä ja toimenpiteiden tuottamia vaikutuksia kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille itselleen. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (11.12.2019).

Ota yhteyttä:

Professori Anssi Keinänen, Itä-Suomen yliopisto (UEF), p. 050 4422 582, etunimi.sukunimi(at)uef.fi

Säädösten sujuvoittamisen kärkihankkeen arviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä