Hyppää sisältöön

Selvitys Varhaiskasvatuslain kokonaisvaikutuksista (VakaVai)

Päättynyt

Toteuttajat

Oulun yliopisto

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2016–12/2017

Hankkeen tietotarve kohdistui varhaiskasvatuslainsäädännön vaikutusten tutkimiseen. Tutkimushankkeen päätavoitteena oli kartoittaa varhaiskasvatusta koskevaan lainsäädäntöön (lakiin ja asetuksiin) vuosina 2015 ja 2016 tehtyjen muutosten kokonaisvaikutuksia. Tutkimuksen pääkysymys oli: Millaisena lainsäädäntöön tehdyt muutokset näyttäytyvät varhaiskasvatuksen laadun, yhteiskunnallisten merkitysten ja eri osapuolten näkökulmista?

Kokonaisvaikutusten selvittämiseksi haetn vastauksia seuraaviin alakysymyksiin:

  • Miten kunnat ja muut varhaiskasvatustoiminnan järjestäjät ovat linjanneet lasten oikeutta varhaiskasvatukseen?
  • Millaisia muutoksia varhaiskasvatuspalveluiden muodoissa ja niiden käyttämisessä on tapahtunut lainsäädännössä tehtyjen uudistusten jälkeen?
  • Mikä vaikutus asiakasmaksujen korottamisella on ollut varhaiskasvatuspalveluiden käyttöön ja lasten osallistumiseen varhaiskasvatuksessa?
  • Miten lainsäädännössä tehdyt muutokset ovat vaikuttaneet ryhmäkokoihin, työntekijöiden ja lasten välisen suhdeluvun toteutumiseen sekä ryhmien muodostumiseen päiväkodeissa?
  • Millaisia näkemyksiä eri osapuolilla on varhaiskasvatuslainsäädännön muutosten vaikutuksista?

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tiedotteeseen.

Ota yhteyttä: 

dosentti Anna-Maija Puroila, Oulun yliopisto, p. 0294 48 4215, anna-maija.puroila(at)oulu.fi

Uuden varhaiskasvatuslain kokonaisvaikutusten arviointi Reformit

Yhteyshenkilö ministeriössä