Hyppää sisältöön

Strategisuus ja transskalaarisuus liikennejärjestelmäsuunnittelun ja alueidenkäytön suunnittelun yhteensovittamisessa (YHTÄJALKAA)

Päättynyt

Toteuttajat

Aalto-yliopisto, Sitowise Oy, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2019–6/2020

Hanke vastasi maankäytön ja liikenteen yhteensovittavan suunnittelun ymmärryksen ja toimintamallien kehittämisen sekä eri suunnittelutasojen yhteensovittamisen tiedontarpeeseen. Erityisesti hanke kiinnittyi VN TEAS -haun teemassa esitetyistä kysymyksenasetteluista seuraaviin:

  • ”millä tavoin liikennejärjestelmää ja liikenteen infrastruktuuria on tarpeen käsitellä tulevassa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmässä ja siinä määriteltävissä suunnittelu- ja ohjausvälineissä, ottaen huomioon valtakunnalliset intressit, maakunnan alueidenkäytön suunnitelman, kaupunkiseutujen yleispiirteisen suunnittelun ja kuntatason toteuttamista ohjaavat kaavat?”,
  • ”mikä on tulevassa suunnittelujärjestelmässä MRL:n mukaisten suunnitelmien ja LVM:n hallinnonalan erityislakien (…) välinen suhde?", sekä
  • ”miten liikennejärjestelmäsuunnittelu eri tasoilla tulisi järjestää ottaen huomioon muutoksen alueidenkäytön ja liikenteen suunnittelussa?”. 

Hankkeen tavoitteena oli:

  1. vastata hallinnolliseen ja alueelliseen transskalaarisuuden haasteeseen ja siten vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin oikeilla suunnittelutasoilla;
  2. edistää strategisesti ennakointi- ja reagointikykyistä maankäytön ja liikenteen suunnittelua integroinnin prosessimalleilla;
  3. sovittaa tällaiseen yhteensovittavaan prosessiajatteluun liikenteen ja maankäytön suunnittelun vaikutusten arvioinnit, jotka kohdistuisivat strategisiin yhdyskunta- ja aluekehityksen yhteisvaikutuksiin eri alueellisissa skaaloissa ja aikahorisonteissa sekä
  4. kehittää sopimusmenettelyjä vastaamaan yhteiskunnallisia haasteita ja sovittaa sopimusmenetelmät paremmin yhteen lakisääteisten suunnitteluinstrumenttien kanssa.
    Näiden kautta pyritään
  5. tuottamaan tietoa ja suosituksia hyödynnettäväksi MRL:n ja maakuntahallinnon reformissa sekä uuden lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä soveltamisessa.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksista kertovaan tiedotteeseen sekä Policy Brief-katsaukseen (29.6.2020).

Ota yhteyttä:

professori Raine Mäntysalo, Aalto-yliopisto (vastuullinen johtaja), p. 050 512 4525 etunimi.sukunimi(at)aalto.fi ja johtaja Raisa Valli, Sitowise oy: etunimi.sukunimi(at)sitowise.com

Liikenteen ja maankäytön uudistuva suunnittelu

Yhteyshenkilö ministeriössä