Suomalaisen sovittelun tila ja mahdollisuudet (SUSTIMA)

Käynnissä

Toteuttajat

Itä-Suomen yliopisto

Rahoitussumma

199 964 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–12/2021

Suomalainen sovittelun ja vaihtoehtoisen riidanratkaisun kenttä on kehittynyt voimakkaasti 2000-luvulla. Suomessa toimii satoja sovittelun ammattilaista ja tuhansia vapaaehtoissovittelijoita. Sovittelutoiminnan kasvu on merkinnyt myös kentän erikoistumista ja fragmentoitumista: Kehitys sovittelun eri osa-alueilla on edennyt erilaisia polkuja, jotka ovat kiinnittyneet erilaisiin sovittelun traditioihin ja organisaatioihin. Sovittelun kentällä onkin tunnistettu tarve sovittelualan yhteiseen ja järjestelmällisempään kehittämiseen. Tässä tilanteessa tiedon tarve liittyy sovittelun osa-alueiden ja niiden käytäntöjen ohella laajemmin sovittelukentän rakenteisiin ja niiden kehittämiseen: kentän järjestäytymiseen, resurssointiin, koulutukseen, lainsäädännölliseen pohjaan ja eettisiin normeihin. Tämä kehitystyö tarvitsee tuekseen kokonaisvaltaista katsausta suomalaisen sovittelun ja vaihtoehtoisen riidanratkaisun toimintaan.

Hankkeen päätavoitteena on kartoittaa suomalaisen sovittelukentän sekä vaihtoehtoisen konfliktinratkaisumuotojen tilaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia Suomessa. Tavoite jakautuu kolmeen osaan:

  1. sovittelukentän nykytilan kartoitus ja
  2. kehittämistarpeiden ja -mahdollisuuksien tunnistaminen; sekä
  3. kehittämisehdotusten kokoaminen.

Nämä tavoitteet jakautuvat osatavoitteisiin, joihin liittyy omat tutkimuskysymyksensä. Nykytilan kartoituksen tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva suomalaisesta sovittelun ja vaihtoehtoisen riidanratkaisun kentästä ja selvittää vallitsevien sovittelukäytäntöjen ja -rakenteiden toimivuutta. Kokonaiskuvan saamiseksi tiedonhankinta kohdistetaan paitsi sovittelua tuottaviin järjestöihin ja organisaatioihin, myös niihin toimijoihin, jotka säännöksiä tuottamalla tai sovittelua kehittämällä vaikuttavat sovittelun toteuttamiseen (ml. ministeriöt, muut valtion viranomaiset, tuomioistuinvirasto, erilaiset liitot ja yhdistykset, sovittelua koskevat kehittämishankkeet).

Kehittämistarpeiden ja -mahdollisuuksien osalta tavoitteena on kasvavan sovittelun kentän haasteiden ja ongelmien tunnistaminen, mutta myös sovittelun uusien mahdollisuuksien tunnistaminen. Hankkeen tulosten synteesin pohjalta tavoitteena on tuottaa kehittämisehdotuksia sovittelun ja vaihtoehtoisen riidanratkaisun vahvistamiseksi. Hanke tukee sovittelukentän toimijoiden vuoropuhelua ja reflektiota sovittelun tulevaisuuden näkymistä.

Ota yhteyttä:

professori Lasse Peltonen, p. 050 466 7204, etunimi.sukunimi(at)uef.fi

Sovittelun ja muiden konfliktinratkaisukeinojen käytön vahvistaminen

Yhteyshenkilö ministeriössä