Hyppää sisältöön

Suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutumisen tila (SIHTI)

Päättynyt

Toteuttajat

Hanken Svenska handelshögskolan, FIANT Consulting Oy, Ihmisoikeuskeskus, 3bility Consulting

Rahoitussumma

171 334 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–1/2021

YK:n ihmisoikeusneuvosto hyväksyi kesäkuussa 2011 YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet ensimmaisenä liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevana maailmanlaajuisena standardina. Kaikkia valtioita ja kaikkia yrityksiä koskevien 31 periaatteen tarkoitus on ehkaistä liiketoiminnan kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia ja puuttua niihin. Samalla ne selkiyttävät valtioiden ja yritysten roolia, vastuita ja velvollisuuksia. Vaikka valtioilla on ensisijainen vastuu ihmisoikeuksien suojelemisesta, yksityissektorin toimijoilta odotetaan asianmukaisia toimenpiteitä kielteisten ihmisoikeusvaikutustensa ennaltaehkäisemiseksi, lieventämiseksi ja korjaamiseksi.

Hankkeen tarkoituksena oli saada kattava ja syvällinen kokonaiskuva suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutumisesta eli siitä, miten ne ovat toimeenpanneet YK:n ohjaavia periaatteita. Viranomaisille ja päättäjille hanke antaa oleellista tietoa yritysten ihmisoikeusvastuuseen liittyvän politiikkaohjauksen, lainsäädännön sekä muiden toimenpiteiden kehittämiseen. Yrityksille hanke antaa tärkeää tietoa konkreettisista toimista, joita YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisesti yrityksiltä odotetaan, ja joiden avulla yritykset voivat kehittää edelleen toimiaan ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi. Muut sidosryhmät, kuten tutkijat, sijoittajat ja kansalaisjärjestöt voivat hyödyntää tuotettua tietoa omassa toiminnassaan vastuullisen liiketoiminnan edistämiseksi.

Hankkeen päätavoitteena oli tuottaa kattavaa ja syvällistä tietoa suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutumisesta suhteessa YK:n ohjaavissa periaatteissa yrityksille asetettuihin odotuksiin ja standardeihin yritysten toimintapolitiikasta, prosesseista, käytännöistä ja reagoinnista haitallisiin ihmisoikeusvaikutuksiin. Hankkeen tuottama tieto tukee oleellisesti erityisesti vastuullista liiketoimintaa koskevien hallitusohjelmakirjausten toteutusta. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (18.2.2020).

Ota yhteyttä:

vastuullinen johtaja Nikodemus Solitander, Hanken Svenska handelshögskolan, p. 040 352 1451, solitander(at)hanken.fi

Yritysten ihmisoikeusvaikutukset ja niiden hallitseminen

Yhteyshenkilö ministeriössä