Hyppää sisältöön

Syrjintä, polarisaatio, nuoriso ja väkivaltainen radikalisoituminen (SYPONUR)

Päättynyt

Toteuttajat

CEREN, Helsingin yliopisto

Rahoitussumma

158 822 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 8/2015 – 9/2016

Väkivaltaista ekstremismiä eli radikalisoitumista on tärkeää ehkäistä ennalta. Kärjistyessään nuorten radikalisoituminen aiheuttaa yhteiskunnalle paljon vahinkoa.

Hankkeessa etsittiin radikalisoitumisen syitä ja keinoja puuttua siihen etukäteen.

Projektissa pyrittiin lisäämään empiiristä ja teoreettista tietoa eriarvoisuuden ja väkivaltaisen radikalisoitumisen yleistymisen syistä ja näiden tekijöiden välisestä suhteesta Suomessa.

Lisäksi projekti pyrki vuorovaikutuksessa yhteistyöverkoston kanssa arvioimaan ja kehittämään toimintamallia, jolla pyritään entistä tehokkaammin ennaltaehkäisemään väkivaltaista radikalisoitumista.

Projekti toimi tiiviissä yhteydessä virkamiesten, ministeriöiden, julkisten laitosten, median, kansalaisjärjestöjen toimielinten, islamilaisten yhteisöjen ja muiden edunsaajien kanssa.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Marko Juntunen, FT, tutkimusjohtaja, 050 318 6103, [email protected]

Suomalaisen yhteiskunnan sosiaalinen ja arvokehitys

Yhteyshenkilö ministeriössä