Hyppää sisältöön

Talouspolitiikan käyttäytymisvaikutusten arviointi

Päättynyt

Toteuttajat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, VATT

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2018–9/2018

Talouspolitiikan tulonjakovaikutuksia pystytään arvioimaan esimerkiksi mikrosimulointimenetelmän avulla. Keskeinen puute nykyisissä työkaluissa on se, etteivät ne arvioi lähtökohtaisesti lainsäädäntömuutosten vaikutuksia työn teon kannustimiin ja työllisyyteen. 

Hankkeen tavoitteena oli kehittää sosiaaliturvan ja verotuksen lainsäädännön tulonjakovaikutusten arviointia niin, että työllistymisvaikutusten arviointi pystyttäisiin sisällyttämään jatkossa tehtäviin arviointeihin. Ensi vaiheessa hankkeessa arvioitiin hallituskauden 20152018 talouspolitiikan vaikutukset tulonjakoon ottaen huomioon muutosten vaikutukset työn teon kannustimiin ja työllisyyteen. Toisessa vaiheessa tarkennettiin analyysia ja kehitettiin pysyväisluonteisempaa arviointikehikkoa. Ensimmäisen vaiheen toteuttamisesta vastasi THL:n tutkijaryhmä, toisen VATT:n tutkijaryhmä.

Hankkeen raportit:

Ota yhteyttä:

Tutkimuspäällikkö Jussi Tervola, THL, p. 0295 246134, etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Muut tietotarpeet Talouspolitiikan tulonjakovaikutusten arviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä