Hyppää sisältöön

Täyttääkö siviilivalmius Suomen kokonaisturvallisuuden harmaita alueita?

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Julkaisuajankohta 10.1.2023 11.03
Uutinen

Suomen siviilivalmiuden nykytilaa ja kehittämistarpeita selvittävä Siviilivalmius yhdessä: globaaleista uhkista ja mahdollisuuksista yhteiseen valmiuteen -hanke järjestää siviilivalmiuden merkitystä nyt ja tulevaisuudessa käsittelevän webinaarin ja verkkotyöpajan keskiviikkona 18. tammikuuta klo 10-12.

Paikoillanne, siviilivalmius, hep! -webinaarissa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja siviilivalmiudesta sekä käydään keskustelua tulevaisuuden tarpeista Suomen siviilivalmiudelle.

Webinaarissa klo 10-11 esitellään tuore Policy Brief -julkaisu Siviilivalmius – käsitteestä toimintaan hankkeen vastuullisen johtajan Petri Uusikylän (Vaasan yliopisto) johdolla. Raportissa käydään läpi siviilivalmiustoiminnan ja siviilivalmiuden käsitteen taustaa sekä annetaan suosituksia kotimaisen siviilivalmiuden kehittämiselle.

  • Webinaarin asiantuntijapuheenvuoroissa siviilivalmiutta lähestytään kolmen kysymyksen kautta: Täyttääkö siviilivalmius Suomen kokonaisturvallisuuden harmaita alueita?
  • Entä mitä on suomalainen siviilivalmius globaalien kriisien edessä?
  • Miten siviilivalmiutta tulisi edistää?

Asiantuntijapuheenvuoroista vastaavat Karim Peltonen (johtaja, yhteiset asiantuntijapalvelut, Säteilyturvakeskus) sekä Alisa Puustinen (erikostutkija, Pelastusopisto). Puheenvuorojen jälkeen on varattu aikaa keskustelulle ja yleisökysymyksille.

Webinaarin jälkeen klo 11–12 järjestetään yhteiskehittämistyöpaja, joka on avoin kansalaistoimijoille sekä yritysten, yhteisöjen, viranomaisten, tutkimusmaailman sekä kuntien, alueiden ja valtionhallinnon edustajille. Työpajan ohjatuissa keskusteluissa pohditaan suomalaisen siviilivalmiuden järjestelmän tulevaisuuden kehittämistarpeita eri näkökulmista.

Ilmoittaudu webinaariin ja työpajaan tästä linkistä. Webinaari ja työpaja ovat avoimet kaikille. Voit osallistua myös pelkkään webinaariin tai työpajaan.

Webinaari ja työpajat järjestetään osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan puitteissa toteutettavaa Siviilivalmius yhdessä: globaaleista uhkista ja mahdollisuuksista yhteiseen valmiuteen -hanketta. Vaasan yliopiston johtaman hankkeen muita hankekumppaneita ovat Laurea-ammattikorkeakoulu, Pelastusopisto, Poliisiammattikorkeakoulu, Suomen Kuntaliitto ja Vantage Consulting. Hanke alkoi toukokuussa 2022 ja päättyy joulukuussa 2023.

Webinaarin ja yhteiskehittämistyöpajan ohjelma

Webinaari, ke 18.1. klo 10–11

10.00–10.15 Hankkeen työryhmän alustus, Siviilivalmius - käsitteestä toimintaan -Policy Brief -julkaisun esittely

Näkökulmia siviilivalmiuteen

10.15–10.30 Karim Peltonen, johtaja, yhteiset asiantuntijapalvelut, Säteilyturvakeskus (STUK)
10.30–10.45 Alisa Puustinen, erikoistutkija, Pelastusopisto
10.45–11.00 Paneelikeskustelu ja yleisökysymykset

Yhteiskehittämistyöpaja, ke 18.1. klo 11–12, pakollinen ennakkoilmoittautuminen

11.00–11.10 Alustus
11.10–11.45 Pienryhmätyöskentely
11.45–12 Purku ja keskustelu

Lisätietoja: projektitutkija Ville-Pekka Niskanen, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8623, [email protected]