Hyppää sisältöön

Tekoälyn kokonaiskuva ja kansallinen osaamiskartoitus

Päättynyt

Toteuttajat

Teknologian tutkimuskeskus VTT, ETLA, Aalto-yliopisto

Rahoitussumma

250 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–12/2018

Tekoäly toimii keskeisenä teknologisena ajurina, joka johtaa paitsi tuottavuuden parantumiseen eri sektoreilla myös uusiin työtapoihin, prosesseihin ja liiketoimintamalleihin. Kysymys koskee sekä yksityisen sektorin kilpailukykyä että julkisten palveluiden ja hallinnon tehokkuutta. Jotta julkinen sektori voi hyödyntää tekoälyn tuomat mahdollisuudet, tehdä onnistunutta strategista suunnittelua ja käynnistää sovelluskohtaisia hankkeita, sen toimijoilla on oltava hyvä ymmärrys ja tietopohja aiheesta. Selvitys palveli tätä tarkoitusta luomalla tekoälyn kokonaiskuvan ja kansallisen osaamiskartoituksen.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa:

  • kartoitus ja käsitteellinen jäsennys tekoälyn eri osa-alueista, kansainvälisestä huippuosaamisesta sekä osa-alueiden kehittymisestä;
  • tilanneselvitys tieteellisestä ja teknologisesta osaamisesta Suomessa verrattuna kansainväliseen tasoon (tutkimus ja yritykset), kuvauksen koulutus- ja tutkimusjärjestelmistä peilaten niitä muiden maiden vastaaviin sekä jatkuvasti päivitettävissä olevan osaamiskartan;
  • Suomen vahvuuksien ja osaamisvajeiden tunnistaminen sekä
  • toimenpidesuosituksia osaamisen kehittämiseksi ja varmistamiseksi.

Hankkeen raportit:

Ota yhteyttä:

Tutkimusprofessori Heikki Ailisto, VTT, p. 040 555 0726, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen Tekoäly-tutkimuskokonaisuus

Yhteyshenkilö ministeriössä