Hyppää sisältöön

Tiekartta vaikuttaviin innovatiivisiin hankintoihin

Päättynyt

Toteuttajat

VTT, SYKE

Rahoitussumma

192 727,30 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 6/2016–12/2017

Julkisten hankintojen avulla voidaan edistää julkisen sektorin tuottavuutta ja vaikuttavuutta parantavien ratkaisujen kehitystä ja käyttöönottoa sekä samalla edistää yritysten innovaatiolähtöistä liiketoimintaa. Pääministeri Sipilän hallitus on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen nostaa innovatiivisten hankintojen osuutta kaikista julkisista hankinnoista viiden prosentin tasolle. Innovaatioita edistävillä hankinnoilla on tärkeä rooli hallituksen toimeenpanosuunnitelman tavoitteiden toteuttamisessa useilla painopistealueilla – erityisesti puhtaiden ratkaisujen, kiertotalouden, terveyden ja digitalisaation alueilla. 

Hankkeen tavoitteina oli: 

  • arvioida hallitusohjelman viiden prosentin tavoitetta (innovatiivisten julkisten hankintojen osuus kaikista julkisista hankinnoista on viisi prosenttia) eri toimijoiden kannalta; 
  • konkretisoida eri organisaatioiden mahdollisuuksia ottaa käyttöön innovatiivisia julkisia hankintoja;
  • kartoittaa lupaavimpia kotimaisia ja kansainvälisiä käytäntöjä, joissa hankinnan kohteen kuvaaminen sille asetetun vaikuttavuustavoitteen kautta tukee eri politiikkatavoitteiden, yritysten kasvun, yhteiskunnan uudistumisen ja innovaatioihin kannustamisen toteutumista sekä;
  • kehittää toimintamalleja, joissa hankinnan kohdetta kuvataan sille asetetun tavoitteen (vaikutuksen) kautta sekä yhteistyössä tarjoajien kanssa luodaan ratkaisuja, joille on laajemminkin kiinnostusta sekä näin tarjota mahdollisuuksia viennin kannalta elintärkeille referenssihankkeille;

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (21.12.2017)

Ota yhteyttä:

Ville Valovirta, VTT, p. 050 354 3280, ville.valovirta(at)vtt.fi 

Innovatiivisten julkisten hankintojen hyödyntäminen Muut tietotarpeet

Yhteyshenkilö ministeriössä