Hyppää sisältöön

Tieto käyttöön, parempia päätöksiä (TIPPI)

Päättynyt

Toteuttajat

SYKE, Conversatum Oy

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 9/2015 – 12/2016

Digitalisaation etenemistä pitää vauhdittaa. Hankkeessa pureuduttiin digitalisaation vauhdittamisen esteisiin ja etsittiin niihin ratkaisuja.

Hanke lisäsi tietoisuutta eri strategioiden tiedon hyödyntämiseen liittyvistä kehitystavoitteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä.

Hankkeessa arvioitiin ratkaisuvaihtoehtoja, joilla rakennettuun ympäristöön liittyvät tietoaineistot saadaan tarkoituksenmukaisesti tehokkaaseen käyttöön:

Tavoitteena oli lisäksi esimerkkien, visualisointien ja verkkotyökalujen avulla konkretisoida rakennetun ympäristöön liittyviä tilannekuvaratkaisuja siten, että ne olisivat sovellettavissa muuallekin yhteiskuntaan.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Osaraportit:

Nykytilan kuvaus

Kehittämistarpeiden kuvaus

Tavoitetilan kuvaus

Ota yhteyttä:

Kari Oinonen, ryhmäpäällikkö, 0295 251 474, [email protected]

Sähköiset palvelut ja tietomallit tiedolla johtamisen tukena

Yhteyshenkilö ministeriössä