Hyppää sisältöön

Tietoverkkorikollisuuden tilannekuva

Päättynyt

Toteuttajat

Poliisiammattikorkeakoulu, poliisin Kyberrikostorjuntakeskus, Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus ja Tampereen yliopisto

Rahoitussumma

70 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 10/2015 – 2/2016

Hanke tähtäsi erityisesti poliisin tarvitseman, varsinaisen tietoverkkorikollisuuden torjuntaan liittyvän tilannekuvatyön kehittämiseen. Hanke hyödyttää myös muita sidosryhmiä, sillä tilannekuvatyön yleinen haaste on, kuinka eri tahojen keräämää tietoa saadaan hyödynnettyä aiempaa tehokkaammin tunnistamalla ja poistamalla tiedon jakamiseen liittyviä esteitä.

Selvitys liittyy laajemmin poliisissa käynnissä oleviin tilannekuvatyön ja tietojohtoisen poliisitoiminnan kehittämishankkeisiin sekä toimii linjassa poliisin kybertyöryhmän kanssa. Pidemmän aikavälin tavoite on saada aikaan pysyvä tietoverkkorikollisuuden tilannekuvatoiminnon prosessi, jossa yhdistetään viranomaiset, yksityiset ja akateemiset toimijat. Tämä selvitys luo pohjan rakenteille, joiden varaan tietoverkkorikollisuuden tilannekuvatoimintoa lähdetään kehittämään poliisissa.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Anna Leppänen, tutkija, Poliisiammattikorkeakoulu, p. 050 399 7679, anna-riitta.leppanen[at]poliisi.fi

Tietoverkkoihin kohdistuvan rikollisuuden torjunta

Yhteyshenkilö ministeriössä