Hyppää sisältöön

Tulevaisuusskenaariot sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi (MUUTOS)

Päättynyt

Toteuttajat

THL, VATT, SYKE

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 8/2015–12/2016

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkko on suurten uudistusten edessä. Uudistusten tueksi tarvitaan tietoa siitä, millaisia palveluita tulevaisuudessa tarvitaan. Hankkeessa tuotettiin tulevaisuusskenaario sote-alan muutoksista.

Selvitys tuotti arvion sote-palveluverkon nykytilasta, tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista sekä ehdotuksen tulevaisuuden palveluverkostosta. Tätä varten arvioitiin palvelutarpeen ennakoidut muutokset eri alueilla. Näitä alueita ovat muun muassa kaupungistuminen, väestörakenteen muutos ja muuttoliike.

Lisäksi hankkeessa arvioitiin, mitä rajoitteita ja mahdollisuuksia alue- ja valtiontalouden kestävyys, huoltosuhteen, sairastavuuden ja teknologian kehittyminen sekä työvoiman saatavuus luovat palveluille. Käsitys tulevaisuuden sote-palveluista ja siitä, millaiseen tarpeeseen niiden tulee vastata, auttaa palveluverkon kehittämisessä.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Eeva Reissell, hallintoylilääkäri, [email protected]

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeiden muutokset

Yhteyshenkilö ministeriössä