Hyppää sisältöön

Tutkimus kartoittaa metsälappalaisen kulttuurin erityispiirteitä

Julkaisuajankohta 22.5.2019 15.24
Uutinen
tietoa ja tuloksia banneri

Valtioneuvoston eri hankkeiden yhteydessä on huomattu aktiivinen metsälappalaisten yhteisö. Samalla on havaittu tarve kartoitukselle metsälappalaisen kulttuurin, kielen ja identiteetin erityispiirteistä. Selvityksen tuottama tieto monipuolistaa keskustelua pohjoisten alueiden kulttuureista ja historiasta. Myös metsälappalaisella väestöllä itsellään on tarve tietää lisää omasta taustastaan ja ryhmänsä kokemuksista.

”Tässä hankkeessa ei ole haluttu rajata metsälappalaisuuden käsitettä, vaan on haluttu löytää väestöä, joka identifioituu itse metsälappalaiseksi ja kertoo meille, mistä asiassa on kysymys”, kertoo Johanna Hautakorpi oikeusministeriöstä.

Uutta tietoa aiheesta, jota ei juuri tunneta

Tutkimus metsälappalaisen kulttuurin erityispiireistä on varsin poikkeuksellinen selvitys. Metsälappalaisesta nykykulttuurista on vain vähän tietoa, joten hankkeen tekijät ovat tehneet paljon uutta aineistonkeruuta.

”Kartoitimme ilmiötä haastatteluilla, kyselyillä ja esimerkiksi sosiaalisen median keskusteluilla. Selvitimme keitä metsälappalaiset ovat ja mitä aihepiiriin kuuluu haastattelemalla sekä itse metsälappalaisia että pieniin väestöryhmiin erikoistuneita asiantuntijoita”, kertoo Kirsi Siltanen, MDI Public Oy:n asiantuntija.

Tutkimuksella saadaan käsitys metsälappalaisesta kulttuurista kuulemalla eri tavoilla itsensä metsälappalaiseksi kokevia. Haastatteluissa kuultiin eri-ikäisiä eri puolilta Suomea ja ulkomailtakin. Tutkimuksen keskeisiä tekijöitä olivat myös luottamus, luottamuksellisuus ja tutkimusetiikka, sillä selvitys kartoitti hyvin herkkiä aiheita, kuten identiteettiä, elämäntapaa, sukua ja historiaa.

Tavoitteena luoda monipuolista näkemystä kulttuurin piirteistä

Haastattelujen lisäksi kartoitus sisälsi verkkokyselyn ja työpajoja. Verkkokyselyn laajat, avoimet kysymykset tuottivat valtavasti ja laajalti tietoa. Työpajoja järjestetään hankkeen yhteydessä kaksi.

”Ensimmäisessä työpajassa oli yli kolmekymmentä metsälappalaista osallistujaa. Heidän kanssaan keskusteltiin turvallisessa ja avoimessa tilanteessa niistä aiheista, joista tätä selvitystä on tehty. Toisessa tapaamisessa metsälappalaiset pääsevät arvioimaan hankkeen tuloksia”, Siltanen sanoo.

Selvityksessä tehdään kulttuurin erityispiirteiden tunnistamisen lisäksi toimenpidesuosituksia siitä, miten metsälappalaista kulttuuria voidaan edistää ja identiteettiä vahvistaa.

Lisätietoja:

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushanke: Metsälappalainen kulttuuri ja sen edistäminen (KULTA).