Metsälappalainen kulttuuri ja sen edistäminen (KULTA)

Käynnissä

Toteuttajat

MDI Public Oy

Rahoitussumma

80 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 10/2018–5/2019

Selvitys tuottaa kiireellisesti tarvittavaa tietoa nykyisen saamen kotiseutualueen eteläpuolisen alueen väestön kulttuurisista erityispiirteistä, saamen kielen käytön väistymisestä ja ihmisten omasta luonnehdinnasta metsälappalaisen kulttuurin erityispiirteistä. Lisäksi hahmotellaan, mitkä toimenpiteet voisivat elvyttää metsälappalaista kulttuuria ja tukea ao. ryhmään kuuluvien ihmisten identiteettiä. Tutkimus pyrkii vastaamaan tunnistettuun ongelmaan tuottaa tietoa metsälappalaisuudesta kulttuuri edellä ja monipuolistaa keskustelua.

Työn tavoitteena on viime kädessä luoda monipuolista näkemystä metsälappalaisen kulttuurin piirteistä. Tutkimuksen lopuksi on syntynyt katsaus kulttuurista sekä toimenpiteistä, joilla kulttuuria voidaan edistää ja identiteettiä vahvistaa.

Ota yhteyttä:

Kehitysjohtaja Janne Antikainen, Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI, 040 764 1829, janne.antikainen(at)mdi.fi

Muut tietotarpeet Metsälappalaisen kulttuurin erityispiirteet ja kulttuuri-identiteetti

Yhteyshenkilö ministeriössä