Hyppää sisältöön

Tutkimustiedosta toimintaan ja vaikuttavuuteen: Strategisen tutkimuksen rahoitusinstrumentin arviointi (TIETOVA)

Käynnissä

Toteuttajat

Tampereen yliopisto

Rahoitussumma

299 329 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–9/2022

Sanna Marinin hallitus on linjannut, että strategisen tutkimuksen rahoitusväline arvioidaan tällä vaalikaudella. Hankkeen tuloksia hyödynnetään hallituksen strategista tutkimusta koskevien linjausten valmistelussa ja päätöksenteossa. Hanke tuottaa myös ministeriöille ja muille toimijoille relevanttia tutkimustietoa strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen toiminnasta, vaikutuksista ja vaikuttavuudesta sekä siihen liittyvistä tutkimustiedon hyödyntämisen menettelytavoista.

Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineestä on muodostunut merkittävä ja keskeinen rahoitusmuoto yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevan tutkimuksen osalta. Ensimmäiset instrumentin kautta rahoitetut ohjelmat aloittivat toimintansa vuonna 2015. Toistaiseksi rahoitusvälineen toimivuutta ja vaikuttavuutta ei ole kokonaisvaltaisesti arvioitu. Arvioinnin tuottama tieto on keskeistä etenkin rahoitusvälineen vaikuttavuuden kehittämisen kannalta, mutta myös rahoituksella aikaansaatuihin hyötyihin liittyvän tilivelvollisuuden todentamisen takia.

Arvioinnin keskeisenä lähtökohtana ovat strategiselle tutkimukselle alun perin tutkimuslaitos- ja rahoitusuudistuksessa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen. Arviointihankkeen tavoitteena on vastata tähän tarpeeseen ja tuottaa kokonaisvaltainen arviointi ja analyysi strategisen tutkimuksen rahoituksesta, sen vaikutuksista ja vaikuttavuudesta toiminnan käynnistymisestä vuoteen 2020 saakka. Näiden pohjalta hankkeen tavoitteena on tarjota kattava analyysi siitä, missä määrin strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama tutkimus on tuottanut uutta tietoa, jota tarvitaan yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, missä määrin ja missä valmistelun ja päätöksenteon konteksteissa tuotettua tietoa on hyödynnetty ja minkälaisia muita vaikutuksia strategisen tutkimuksen rahoitusvälineellä on ollut.

Ota yhteyttä:

professori Jussi Kivistö, Tampereen yliopisto, p. 050 421 1070, etunimi.sukunimi(at)tuni.fi

Strategisen tutkimuksen rahoitusmuotoa koskeva arviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä