Hyppää sisältöön

Tutkimustiedosta toimintaan ja vaikuttavuuteen: Strategisen tutkimuksen rahoitusinstrumentin arviointi (TIETOVA)

Päättynyt

Toteuttajat

Tampereen yliopisto

Rahoitussumma

299 329 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–9/2022

Antti Rinteen hallitus linjasi, että strategisen tutkimuksen rahoitusväline arvioidaan tällä vaalikaudella. Hankkeen tuloksia hyödynnetään hallituksen strategista tutkimusta koskevien linjausten valmistelussa ja päätöksenteossa. Hanke tuotti myös ministeriöille ja muille toimijoille relevanttia tutkimustietoa strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen toiminnasta, vaikutuksista ja vaikuttavuudesta sekä siihen liittyvistä tutkimustiedon hyödyntämisen menettelytavoista.

Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineestä on muodostunut merkittävä ja keskeinen rahoitusmuoto yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevan tutkimuksen osalta. Ensimmäiset instrumentin kautta rahoitetut ohjelmat aloittivat toimintansa vuonna 2015. Arvioinnin tuottama tieto on keskeistä etenkin rahoitusvälineen vaikuttavuuden kehittämisen kannalta, mutta myös rahoituksella aikaansaatuihin hyötyihin liittyvän tilivelvollisuuden todentamisen takia.

Arvioinnin keskeisenä lähtökohtana olivat strategiselle tutkimukselle alun perin tutkimuslaitos- ja rahoitusuudistuksessa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen. Arviointihankkeen tavoitteena oli vastata tähän tarpeeseen ja tuottaa kokonaisvaltainen arviointi ja analyysi strategisen tutkimuksen rahoituksesta, sen vaikutuksista ja vaikuttavuudesta toiminnan käynnistymisestä vuoteen 2020 saakka. Näiden pohjalta hankkeen tavoitteena oli tarjota kattava analyysi siitä, missä määrin strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama tutkimus on tuottanut uutta tietoa, jota tarvitaan yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, missä määrin ja missä valmistelun ja päätöksenteon konteksteissa tuotettua tietoa on hyödynnetty ja minkälaisia muita vaikutuksia strategisen tutkimuksen rahoitusvälineellä on ollut.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Hankkeen tuloksia tuotiin valmistelun ja päätöksenteon käyttöön jo toteutuksen aikana. Esimerkiksi maaliskuussa 2022 ennen hallituksen kehysriihtä hankkeen alustavia tuloksia esiteltiin kansliapäällikkökokouksessa. Kokouksen keskustelusta laadittiin muistio hallituspuolueiden talouspoliittisten erityisavustajien käyttöön. Hankkeen päättymisen jälkeen johtopäätöksiä ja suosituksia on käsitelty mm. valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivassa työryhmässä (TEA-työryhmä). Strategisen tutkimuksen neuvosto käsittelee omalta osaltaan hankkeen suosituksia ja johtopäätöksiä ja pohtii niiden toteuttamista.   

Hankkeen tuloksia ja suosituksia tullaan edelleen hyödyntämään vuonna 2023 aloittavan hallituksen työn aikana. 

Hankkeen julkaisut:

Esitykset:

Ota yhteyttä:

professori Jussi Kivistö, Tampereen yliopisto, p. 050 421 1070, etunimi.sukunimi(at)tuni.fi

Strategisen tutkimuksen rahoitusmuotoa koskeva arviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä