Hyppää sisältöön

Tuulivoimarakentamisen edistäminen – keinoja sujuvaan hankekehitykseen ja eri tavoitteiden yhteensovitukseen

Päättynyt

Toteuttajat

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, VTT, HPP Asianajotoimisto Oy, Ilmatieteen laitos, KPMG Oy

Rahoitussumma

247 050 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2020–6/2021

Paine vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätä uusiutuvan energian tuotantoa, erityisesti kustannuksiltaan edullista tuulivoimatuotantoa, on merkittävä. Tuulivoimarakentamista ja -tuotantoa pyritään edistämään monin eri keinoin.

Hanke koostui kolmesta tuulivoimarakentamisen edistämisen kannalta keskeisestä osa-alueesta.

  • Ensimmäisenä osa-alueena oli kaavoituksen ja luvituksen sujuvoittaminen sekä maa- että merituulivoimahankkeissa. Teknologian nopea kehitys luo painetta paitsi luvituksen keston nopeuttamiseksi myös sen joustavoittamiseksi niin, että se nykyistä paremmin mahdollistaa teknologian kehittymisen huomioimisen.
  • Toisena osa-alueena oli merituulivoimahankkeiden kannattavuus, jossa teknologian kehittymisen mukanaan tuoma kustannustehokkuuden nousu ei ole ollut riittävää huomioiden erityisesti vuonna 2018 voimaan tullut kiinteistöverouudistus ja sen vaikutus hankkeiden kannattavuuteen.
  • Kolmannessa osa-alueessa tarkasteltiin tuulivoiman ja erityisesti puolustusvoimien aluevalvonnan yhteensovittamista. Puolustusvoimien aluevalvonnan vuoksi itäinen ja kaakkoinen Suomi sekä Helsingin edustan merialueet ovat pääosin poissuljettuja tuulivoimakehitykseltä. Tuulivoiman tasaisemmalla alueellisella jakautumisella olisi monia myönteisiä vaikutuksia, mm. tuulivoimatuotannon tasaisuuteen, kantaverkon toimivuuteen ja kiinteistöverotuottojen tasaisemmalle alueelliselle jakautumiselle.

Hankkeen tavoitteena oli etsiä keinoja edistää tuulivoimarakentamista kustannustehokkaasti ja mahdollisimman hyvin eri tarpeita yhteensovittaen. 

Ota yhteyttä:

Hankkeen vastuullinen johtaja Karoliina Joensuu, p. 050 412 0546

Tuulivoimarakentamisen edistäminen – Esteet ja keinot

Yhteyshenkilö ministeriössä