Hyppää sisältöön

Työmarkkinainformaatio digitalisoituvassa Suomessa

Päättynyt

Toteuttajat

Oy Meaning Processing Ltd, HeadAI Oy, Konsultointi Kestävä Innovaatio, Konstantinos Pouliakas (Cedefop)

Rahoitussumma

99 800 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–4/2021

Julkisille toimijoille kertyy työmarkkinoiden ja yhteiskunnan suuntaa ja tilaa kuvaavaa tietoa, jota tulisi hyödyntää nykyistä paremmin yksilöiden koulutus- ja uravalintojen tukena erityisesti koulutuspolun nivelvaiheissa ja työuran aikana. Työelämän mutkistuessa ihmiset tarvitsevat yhä enemmän tietoa ja tukea opintojen ja uran siirtymä- ja nivelvaiheisiin. Kansallisten ratkaisujen suunnittelemiseksi on tarpeen selvittää tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluissa käytettäviä työmarkkinatietoon liittyviä tietojärjestelmiä, käyttöliittymiä ja - palveluita sekä työmarkkinatiedon saatavuutta ja hyödyntämisen tapoja Suomessa ja verrokkimaissa.

Hankkeessa selvitettiin työmarkkinainformaation, olemassaolevien tietovarantojen ja rekisteritiedon käyttöä ja niihin liittyvien palvelujen kehitysmahdollisuuksia koulutus- ja uravalintojen tukemisessa. Tavoitteena oli kartoittaa Suomessa nykyisin käytössä olevat tiedon lähteet ja käyttötavat, kuvata tilanne verrokkimaissa ja ehdottaa tapoja, joilla koulutus- ja uravalintoja voitaisiin paremmin tukea eri tietolähteitä yhdistämällä ja palvelurajapintoja luomalla. Käytettävissä olleita tietolähteitä tarkasteltiin erityisesti palvelujen digitalisoinnin ja tekoälytekniikan soveltamisen näkökulmasta. Hankkeessa kartoitettiin myös työmarkkinainformaation vaikutuksista esitetty tutkimustieto.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (21.4.2021).

Ota yhteyttä:

Chief scientist Ilkka Tuomi, Oy Meaning Processing Ltd, p. 050 564 6768, etunimi.sukunimi(at)meaningprocessing.com

Rekisteritieto yksilöiden koulutus- ja uravalintojen ja ohjauksen tukena

Yhteyshenkilö ministeriössä