Hyppää sisältöön

Työvoiman ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot

Päättynyt

Toteuttajat

Tampereen yliopisto, Pellervon taloustutkimus

Rahoitussumma

199 992 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 7/2018–2/2020

Teknologinen murros ja tuotannon uudelleenorganisointi ulkoistamisen ja globalisaation johdosta muuttaa  työtehtävien sisältöä ja työvoiman kysynnän rakennetta. Perinteiset taidot ja ammatit tulevat tarpeettomiksi tai katoavat ja toisaalta niiden tilalle syntyy uusia ammatteja joissa vaadittavat taidot tai taitojen yhdistelmät voivat poiketa aikaisemmin vaaditusta. Kehitys asettaa kasvavia vaatimuksia työvoiman ammatilliselle ja alueelliselle liikkuvuudelle. Suomesta ei ole ollut tuoretta ja kattavaa tutkimusta työvoiman ammatillisen liikkuvuuden tasosta, sen viimeaikaisista kehityssuunnista ja sen yhteyksistä alueelliseen liikkuvuuteen.

Tämä tutkimushanke tuotti ajantasaisen kuvan työvoiman ammatillisen liikkuvuuden tasosta ja kehityksestä Suomessa sekä sen merkityksestä osana työvoiman kohtaanto- ja saatavuusongelmien ratkaisemista.

Hankkeen raportit:

Hankkeen loppuraportti: Työvoiman ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot ja tiedote (19.2.2020)
Policy Brief: Politiikkasuosituksia ammatillisen liikkuvuuden ohjauskeinoista (19.2.2020)
Policy Brief: Ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot – alustavia tuloksia ja uutinen (9.5.2019)

Ota yhteyttä:

Professori Jari Vainiomäki, Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, p. 050 318 5963, etunimi.sukunimi(at)uta.fi

Muut tietotarpeet Työvoiman ammatillinen liikkuvuus ja saatavuusongelmien ratkaisut

Yhteyshenkilö ministeriössä