Vaikuttavuus SOTE- ja kasvupalveluiden ohjauksessa (VASKO)

Päättynyt

Toteuttajat

Nordic Healthcare Group, MDI Public Oy, Helsingin yliopisto

Rahoitussumma

169 922 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2019–1/2020

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä tuottaja ja järjestäjä eriytyvät ja moniin sote- ja kasvupalveluihin tulee monituottajamalli. Vaikuttavuuden mittaaminen ja seuranta tulee tällöin nykyistäkin tärkeämmäksi. Maakunnan tehtävä järjestäjänä on ohjata palveluita siten, että uudistukselle asetetut tavoitteet toteutuvat. Tämä vaatii vaikuttavuuden sovittamista maakunnan ohjausmalleihin. Hankkeessa koostettu tieto antoi osaltaan työkaluja maakunnille suunnitella järjestämistehtävänsä toteutusta ja ohjausmallejaan.  

Hankkeella oli kolme päätavoitetta:

  1. kuvata ja arvioida käytössä olevat vaikuttavuusperusteiset ohjausmallit ja muodostaa niiden pohjalta käsitys monituottajamalliin parhaiten sopivasta vaikuttavuusperusteisesta ohjausmallista (yksi tai useampia malleja),
  2. luoda ja validoida julkisesti rahoitettujen palveluiden vaikuttavuusperusteisen ohjausmallin kehikko yhdessä yhteistyömaakuntien kanssa sekä
  3. laatia tiekartta vaikuttavuusperusteisen ohjausmallin laajemmalle käyttöönotolle maakunnissa. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiinPolicy Brief -katsaukseen ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (21.1.2020).

 

Ota yhteyttä:

Riikka-Leena Leskelä, NHG, p. 050 410 0737, etunimi.sukunimi(at)nhg.fi

Vaikuttavuusperustaisuus järjestäjän ohjausvälineenä

Yhteyshenkilö ministeriössä