Hyppää sisältöön

VAKKA - Valtionosuusjärjestelmän kannustimet kasvuun ja kaavoitukseen

Päättynyt

Toteuttajat

MDI Public Oy, Kaupunkitutkimus TA

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–1/2019

Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä kuntien rahoituskehys kokee suuria muutoksia. Valtionosuusjärjestelmän muutokset tähtäävät tasapainottamaan eri kuntien rahoituksen heilahteluja uudistuksessa. Samaan aikaan Suomen asuntomarkkinoita vaivaavat erinäiset ongelmat. Suurissa kasvukeskuksissa asuntotuotanto kärsii liian vähäisestä kaavoituksesta, ja kasvun dynamiikassa kuntien välillä on ongelmia. Valtionosuusjärjestelmän uudistuksessa etsitään keinoja edistää kuntien tonttimaavarannon kasvattamista ja asuntotuotantoa. Lisäksi tarvitaan tietoa siitä, miten eri instrumentit vaikuttavat kuntien asukasvalikointiin, eli kasvun dynamiikkaan.

Hankkeen tavoitteena oli luoda mahdollisimman kattava kuva valtionosuusjärjestelmän toiminnasta asuntotuotannon ja kaavoituksen edistämisessä. Tutkimuksessa laadittiin kattava teoreettinen näkemys valtionosuusjärjestelmän ihanteellisesta toiminnasta, uudistuksen vaikutuksista kasvulle ja kasvun dynamiikalle, sekä asetettiin Suomen järjestelmä kansainväliseen kontekstiin laajan vertailun perusteella. Hankkeen tarkoitus oli kehittää järjestelmää saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Hankkeessa mallinnettiin erilaisten kriteeristöjen ja instrumenttien toimivuutta asuntotuotannon ja kaavoituksen edistämisessä, ja etsittiin parasta kriteeristökombinaatiota, jolla järjestelmä tehokkaimmin vastaa asuntotuotannon edistämisen tarpeisiin. Hankkeessa kuitenkin tarkasteltiin valtionosuusjärjestelmää myös kriittisesti, ja pyrittiin löytämään vaihtoehtoisia tapoja, joilla valtio voisi tulonjaon perusteella, tai muuten edistää kuntien kaavoitusta.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, Policy Brief -katsaukseen sekä tuloksia koskevaan tiedotteeseen (10.1.2019).

Ota yhteyttä:

Janne Antikainen, MDI Public Oy, p. 040 764 1829, etunimi.sukunimi(at)mdi.fi

Työllisyys ja kilpailukyky Kuntien asuntopolitiikka ja kaavoitus

Yhteyshenkilö ministeriössä