Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 3. täydentävä haku 2018

Valtioneuvoston kanslia avasi 4.5.2018 haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 1 660 000 euroa. Hakuaika päättyi 24.5.2018 klo 14.00. 

Haku perustui valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän määrittelemiin tietotarpeisiin.

Haettavana olleet teemat ja määrärahat (€):

  • 2.1 Ammattipätevyyksien ja kelpoisuusehtojen tarkastelu (200 000)
  • 2.4 Jatkuvan oppimisen rakenteet – kansainvälinen vertailu (100 000)
  • 3.3 Sisäilman laatu ja siihen liittyvien terveyshaittojen nykytila ja kehitys yksityisessä ja julkisessa rakennuskannassa Suomessa ja vertailumaissa (100 000)
  • 4.11 Pitkän aikavälin vähäpäästöisyysstrategian taustaselvitys (400 000)
  • 6.1 Kunnallisen ja maakuntien muutoksenhakujärjestelmän kehittämistarpeet (100 000)
  • 7.1 Valtion omistajapolitiikan ja -ohjauksen arviointi (150 000)
  • 7.11 Kansallisen kestävän kehityksen politiikan (Agenda2030) kokonaisarviointi (250 000)
  • 7.12 Seuraamuskäytäntö rattijuopumuksissa ja ajokielloissa (80 000)
  • 8.6 Työvoiman ammatillinen liikkuvuus ja saatavuusongelmien ratkaisut (200 000)
  • 8.7 Metsälappalaisen kulttuurin erityispiirteet ja kulttuuri-identiteetti (80 000)

Hakemusmäärät teemoittain

Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen. Hankkeissa tulee noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.

Hakuasiakirjat:

Kysymykset ja vastaukset:

Määräaikaan 11.5. mennessä esitettiin kysymyksiä hakuteemasta 8.7 Metsälappalaisen kulttuurin erityispiirteet ja kulttuuri-identiteetti. Kysymykset ja vastaukset niihin ovat tässä tiedostossa.