Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan vuoden 2019 kolmas täydentävä haku

Julkaisuajankohta 18.11.2019 16.00
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan vuoden 2019 kolmas täydentävä haku

Valtioneuvoston kanslia avasi 21.10.2019 haettavaksi valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 2 875 000 euroa 18 teemalle. Hakuaika päättyi 18.11.2019 klo 16.00.

Haku perustui valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan. Haettavat teemat ryhmiteltiin pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaisille painopisteille. Teemat kuvataan hakuasiakirjojen liitteessä 1.

Hakemusten määrä

Haettavana olleet teemat ja määrärahat

Kestävän talouden Suomi

 • Kotitalousvähennyksen vaikutukset työllisyyteen ja harmaaseen talouteen (150 000 €)
 • Investointien tehokas lupamenettely – Yhden vuoden aikaraja viranomaistoimille lupamenettelyissä (50 000 €)

Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi sekä asuntopolitiikka

 • Hiilitullijärjestelmän vaikutukset Suomen talouteen (150 000 €)
 • Sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen ja tukeminen (200 000 €)
 • Ikääntyneiden asumisen ennakointi kuntatasolla ja tarpeisiin varautuminen (170 000 €)
 • Suomen rannikkovesien toipumisskenaariot muuttuvassa ilmastossa (165 000 €)
 • Tuulivoimarakentamisen edistäminen – Esteet ja keinot (200 000 €)
 • Hiilineutraali Suomi 2035: uudet keinot ilmastolakia vahvistamassa (200 000 €)
 • Ilmastopolitiikan tulonjakovaikutukset (100 000 €)

Turvallinen oikeusvaltio Suomi, sen kehittäminen ja puolustuspolitiikka

 • Lainsäädännön jälkiarvioinnin nykytila ja merkitys (250 000 €)
 • Rikosprosessien kesto lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa (150 000 €)
 • Ulosottokaaren muutostarpeet (150 000 €)

Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

 • Työvoiman ja osaajien maahanmuuton ja houkuttelun kansainväliset mallit (120 000 €)
 • Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (170 000 €)
 • Työpolitiikan vaikuttavuuden meta-analyysi (150 000 €)

Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

 • Uusien genominmuokkaustekniikoiden hyödyntämisestä Suomessa (200 000 €)

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden suomi

 • Korkeakoulutuksen tasa-arvon tila Suomessa ja verrokkimaissa (100 000 €)

Ohjaustavat

 • Valtion ohjaus 2020-luvulla – Säädös- ja resurssiohjauksesta systeemin luotsaamiseen (200 000 €)

Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen. Hankkeissa tulee noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.

Hakuasiakirjat

Kysymykset ja vastaukset

Vastaukset määräaikaan mennessä saapuneisiin kysymyksiin

Hakemuksen jättäminen

Hakemus liitteineen jätetään sähköiseen haku- ja asiointijärjestelmään www.vnteas-asiointi.fi 18.11.2019 klo 16.00 mennessä. Huom! Sähköinen hakujärjestelmä tukee seuraavia selaimia: Chrome, Firefox, Opera, Safari ja Vivaldi.

Ennen hakemuksen jättämistä sinun tulee rekisteröityä ja luoda itsellesi käyttäjätunnus asiointijärjestelmään.

Päivitys 5.11.2019: Ohje hankesuunnitelman laatimiselle. Pahoittelemme ohjeen pois jäämistä sähköisestä järjestelmästä.

verkkoasioinnin kuvabanneri