Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan vuoden 2020 ensimmäinen täydentävä haku

Julkaisuajankohta 11.5.2020 16.00
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan vuoden 2020 ensimmäinen täydentävä haku

Valtioneuvoston kanslia avasi 15.4.2020 haettavaksi valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 2 265 000 euroa 12 teemalle. Hakuaika päättyi 11.5.2020 klo 16.00.

Haku perustui valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan. Haettavat teemat ryhmiteltiin pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisille painopisteille.

Haettavana olleet teemat ja määrärahat sekä hakemusten määrä

Teemat kuvataan hakuasiakirjojen liitteessä 1.

Hakemusten määrä teemoittain

Kestävän talouden Suomi

 • Yritystukien kokonaistaloudelliset vaikutukset (200 000 €)
 • Aineettomien oikeuksien tilanne Suomessa 2020: IPR-strategian taustoitus (200 000 €)
 • Kaivosveron vaihtoehdot ja niiden vaikutukset (200 000 €)

Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi sekä asuntopolitiikka

 • Hiilineutraalisuustavoitteen vaikutukset sähköjärjestelmään (135 000 €)
 • Purkumateriaalien kelpoisuus eri käyttökohteisiin turvallisuuden ja terveellisyyden näkökulmasta (170 000 €)
 • Ilmastonmuutos ja toimimattomuuden hinta: varautumattomuuden, sopeutumisen ja vahinkojen korvaamisen kustannukset (280 000 €)

Turvallinen oikeusvaltio Suomi, sen kehittäminen ja puolustuspolitiikka

 • Julkisen oikeusavun tulorajat (150 000 €)

Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

 • Lapsiin kohdistuva epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointi (200 000 €)
 • Lääkevalmisteiden hintakilpailun aktivointi ja asiakkaiden odotukset apteekkitoiminnalle (150 000 €)
 • Kuuroihin ja viittomakieltä käyttäviin kohdistuneet oikeudenloukkaukset (180 000 €)

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

 • Jatkuvan oppimisen uusien nopeavaikutteisten toimien seuranta- ja vaikuttavuustutkimus (250 000 €)

Muut tietotarpeet

Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen. Hankkeissa tulee noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.

Hakuasiakirjat

Kysymykset ja vastaukset

Vastaukset 22. huhtikuuta 2020 mennessä saapuneisiin kysymyksiin

Hakemuksen jättäminen

Hakemus liitteineen jätetään sähköiseen haku- ja asiointijärjestelmään www.vnteas-asiointi.fi 11.5.2020 klo 16.00 mennessä.

Huom! Sähköinen hakujärjestelmä tukee seuraavia selaimia: Chrome, Firefox, Opera, Safari,Vivaldi.

Ennen hakemuksen jättämistä sinun tulee rekisteröityä ja luoda itsellesi käyttäjätunnus asiointijärjestelmään.

verkkoasioinnin banneri