Hyppää sisältöön

Valtionhallinnon tulosohjausmallin arviointi (VATULA)

Päättynyt

Toteuttajat

Forefront Oy (4FRONT), Frisky & Anjoy Oy, Tampereen yliopisto

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–5/2021

Hankkeen tarkoituksena oli tarkastella tulosohjauksen periaatteita ja erityisesti sen käytännön toteutumista suhteessa toimintaympäristön muutosten asettamiin vaatimuksiin. Hanke oli osaltaan jatkoa vuoden 2012 julkaistulle edelliselle tulosohjauksen kehittämishankkeelle ja sen myötä käynnistetylle tulosohjauksen kehittämistyölle. Hankkeessa yhtenä tehtävänä olikin arvioida vuoden 2012 suositusten toteutumista sekä toisaalta tunnistaa kehittämissuuntia muuttuneessa toimintaympäristössä (ks. keskeisten muutosten kuvaus jäljempänä). Hanke kytkeytyi samalla tulosohjauksen kehittämishankkeeseen, jolla pyritään osaltaan tukemaan pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteita hallinnon kehittämiseksi.

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli tutkia tulosohjauksen periaatteita ja erityisesti sen käytännön toteutumista kattavasti eri näkökulmista sekä suhteessa toimintaympäristön vaatimuksiin. Toisena tavoitteena oli määritellä tutkimustulosten perusteella tulosohjausmallin kehitystarpeita ja vaihtoehtoisia kehityssuuntia.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

toimitusjohtaja Vesa Salminen, 4Front Oy, p. 040 125 2370, etunimi.sukunimi(at)4front.fi

Valtionhallinnon tulosohjausmallin arviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä