Hyppää sisältöön

Varainsiirtoveron asuntomarkkinavaikutukset

Päättynyt

Toteuttajat

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Helsingin kaupungin tietokeskus

Rahoitussumma

101 173 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2017–3/2018

Kansainvälisten tutkimusten perusteella varainsiirtovero heikentää selvästi asuntomarkkinoiden toimintaa. Suomalaista empiiristä näyttöä varainsiirtoveron vaikutuksista asuntomarkkinoihin ja esimerkiksi työmarkkinoihin on kuitenkin niukasti. Jotta varainsiirtoveron vaikutuksia asuntomarkkinoilla voidaan arvioida luotettavasti, on pystyttävä erottamaan veron vaikutus muista asunnon vaihtamiseen vaikuttavista tekijöistä. Suomessa vuonna 2013 voimaan tullut lakimuutos on tässä suhteessa hyödyllinen. 

Hanke loi tietopohjaa Suomen verojärjestelmän kehittämiselle. 

Hankkeessa tutkittiin varainsiirtoveron asuntomarkkinavaikutuksia sekä vaikutuksia muuttopäätöksiin. Asuntomarkkinavaikutusten osalta tarkasteltiin vaikutuksia asuntojen hintoihin, yhtiölainan käyttöön sekä kauppojen määrään. Kiinnostuksen kohteena olivat sekä kokonaisvaikutukset että mahdolliset erilaiset vaikutukset eri asuntomarkkina-alueilla. 

Lakimuutoksen myötä asunto-osuuskunnan osuuksien luovutuksista suoritettava varainsiirtovero nousi 1,6 prosentista 2,0 prosenttiin. Lisäksi asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön, ja muun kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden luovutusten osalta vastikkeeseen luetaan lainmuutoksen jälkeen myös osakkeisiin luovutushetkellä kohdistuva yhtiölainaosuus. Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään sitä, että veromuutos vaikutti eri tavalla erilaisiin varainsiirtoveron kohteena oleviin kiinteistöihin sekä sitä, että muutoksen suuruus riippui asunnon yhtiölainaosuudesta. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksia koskevaan tiedotteeseen ja Policy Brief -katsaukseen (9.3.2018)

Ota yhteyttä:

Tutkimusjohtaja, VTT Essi Eerola, p. 0295 519 407, etunimi.sukunimi(at)vatt.fi. 

Asuntomarkkinoiden toimivuus Työllisyys ja kilpailukyky

Yhteyshenkilö ministeriössä