Hyppää sisältöön

Venäjän kansallisen turvallisuuden kehitystrendit ja Suomen valinnat

Päättynyt

Toteuttajat

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti

Rahoitussumma

89 918 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2016–8/2016

Hanke vastasi tarpeeseen luoda laaja-alainen kokonaiskuva Venäjän keskeisistä kehitystrendeistä, joilla on merkitystä Suomen oman ulko-ja puolustuspolitiikan kehittämisessä ja tulevissa ratkaisuissa. Venäjän kehityksen tulkitsemisessa pyritään sen intentioiden, resurssien ja globaalien/kansainvälisten reunaehtojen (ml. oikeus- ja integraatiojärjestelmät) tasapainoiseen hahmottamiseen ja analyysiin. Nykyisen poliittisen kriisin seuraukset ovat todennäköisesti pitkäkestoisia, jonka takia on tarpeen luoda edellä mainitun kaltainen kokonaiskuva Venäjän kehityksestä ja katsoa mitä erityisesti Suomessa tuotettu tutkimus kertoo Venäjästä tässä suhteessa. Näin voidaan arvioida millä alueilla suomalaiset tutkijat ovat vahvoja, sekä mitä osa-alueita tai näkökulmia tulisi jatkossa Suomessa tehdyssä Venäjä-tutkimuksessa vahvistaa.  

Hankkeessa tuotettiin laaja-alainen kokonaiskuva Venäjän turvallisuuspoliittisista tavoitteista, keinoista ja kyvystä toimeenpanna tavoitteitaan, sekä näiden merkityksestä Suomen valintoihin. Analyysissä painottuu institutionaalisen muutoksen  realistinen tulkinta. Hankkeessa haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  
1. Mitkä ovat Venäjän päämäärät, keinot ja kyky puolustuksessa ja taloudessa? 
2. Mitkä ovat Venäjän päämäärät, keinot ja kyky yhteiskunnallisessa ja valtiollisessa turvallisuudessa?
3. Mitä nämä tarkoittavat Suomen valintojen kannalta? 

Hankkeen pääkysymyksiä arvioitiin Venäjän talouskehitystä vasten. Loppuraportin johtopäätökset laadittiin arvioimalla Venäjän kehitystä sen suhteen miten odotettavissa olevia, tarkoitettuja ja tervetulleita  muutokset ovat. Hankkeen johtopäätöksissä arvioidaan myös sitä suojaavatko jotkin rakenteet Suomea, sekä tuleeko tai voidaanko niihin vaikuttaa.  

Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat talous, kansallinen turvallisuus, Venäjän politiikka, toimintapolitiikka

Hankkeen loppuraportti

Ota yhteyttä:

Anna-Liisa Heusala, Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto, p. 050 524 5497,  [email protected]

Venäjän kehitystrendien vaikutukset Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet

Yhteyshenkilö ministeriössä