Hyppää sisältöön

Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhden luukun palveluiden toteuttamisvaihtoehdot

Päättynyt

Toteuttajat

Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos ja Enlawin Consulting Oy

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 11/2015 – 6/2016

Hankkeessa selvitettiin ympäristöllisten lupamenettelyjen yhden luukun palveluiden toteuttamisen vaihtoehtoja. Tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, minkälaisilla lainsäädäntöratkaisuilla päästään kohti sujuvampaa ja tehokkaampaa viranomaistyöskentelyä ympäristöllisessä päätöksenteossa.

Vaihtoehtoisten mallien rakentamisen perustana toimii kansainvälinen vertailu muiden maiden ympäristölainsäädännöstä ja nykytilan ongelmien syntetisoiva analyysi.

Hankkeen tulosten kautta toiminnanharjoittajille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa voidaan vähentää ja tehdä Suomesta houkuttelevampi investointiympäristö. Samalla voidaan parantaa suomalaisen kansalaisyhteiskunnan toimintaa selkiyttämällä asianosaisten osallistumismahdollisuuksia. Vähintään nykyisen ympäristönsuojelun tason säilyminen ja terveellisen ympäristön turvaaminen ovat yhden luukun mallien rakentamisen lähtökohtana.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Hankkeen taustaraportit:

Ympäristöllisten menettelysäännösten kehittämisnäkymät nykysääntelyn valossa

Sähköinen asiointi yhden luukun mallissa

Kaivos- ja ympäristölupamenettelyjen yhteensovittamistarpeet ja -mahdollisuudet Kaivos- ja ympäristölupamenettelyjen yhteensovittamistarpeet ja -mahdollisuudet 

Ympäristönsuojelulain ja kemikaaliturvallisuuslain mukaisten menettelyiden suhteesta yhden luukun mallissa

Metsäteollisuuden ennakkovalvonnasta yhden luukun mallissa

Jätesääntely yhden luukun mallissa

Lunastus- ja pakkotoimimenettelyt yhden luukun mallissa


Ota yhteyttä:

Tapio Määttä, ympäristöoikeuden professori, p. 050-57515 89, [email protected]

Ympäristöllisten lupapalveluiden toteuttamisvaihtoehdot

Yhteyshenkilö ministeriössä