Hyppää sisältöön

Yrittäjyyspaketin vahvistaminen

Päättynyt

Toteuttajat

Forefront Oy, IDEA Partners Advisory LLP

Rahoitussumma

64 750 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2017–9/2017

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategisen hallitusohjelman yksi keskeinen tavoite on talouden saaminen kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle. Yrittäjyyden vahvistaminen on keskeinen väline näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Yrittäjyyden vahvistamisen kautta pyritään synnyttämään uusia työpaikkoja, edistämään talouden uudistumista ja ehkäisemään työttömyyttä.

Toimenpiteistä elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytysten vahvistamiseksi sovittiin syksyllä 2015 hallituksen kärkihankkeiden ja reformien toimintasuunnitelmassa. Toimenpidevalikoimaa täydennettiin huhtikuussa 2016 osana hallitusohjelman kärkihankkeiden päivitystä ”Yrittäjyyspaketin vahvistaminen” -kokonaisuudella, joka painottuu erityisesti mikro- ja pienyrittäjyyden, uudenlaisten yrittäjyyden muotojen ja konseptien, sekä maahanmuuttajien yrittäjyyden edistämiseen.

Tämän hankkeen tarkoituksena oli tuottaa tietoa ”Yrittäjyyspaketin vahvistaminen” -toimenpidekokonaisuuden sekä laajemmin koko kilpailukyky-kärkihankkeen yrittäjyyttä ja työllisyyttä vahvistavien toimenpiteiden uudistamis- ja päivitystarpeista.

Selvityshankkeen päätavoitteena oli tuottaa tietoa hallituksen kärkihankkeen ”Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla” tueksi. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja sitä koskevaan tiedotteeseen.


Ota yhteyttä:

Kimmo Halme, p. 040 125 0350, etunimi.sukunimi(at)4front.fi, Vesa Salminen, p. 040 125 2370, etunimi.sukunimi(at)4front.fi

Työllisyyden ja yrittäjyyden vahvistaminen Työllisyys ja kilpailukyky

Yhteyshenkilö ministeriössä