Hyppää sisältöön

Yritystukien vaikutukset globaaliin kilpailukykyyn

Päättynyt

Toteuttajat

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Rahoitussumma

249 950 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–6/2019

Hanke tuotti päätöksentekijöille relevanttia uutta tietoa paitsi kansainvälisestä kilpailuympäristöstä, myös suurimpien yritystukien kohdentumisesta ja vaikutuksista toimialojen kansainväliseen kilpailukykyyn. Tutkimus liittyi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeeseen kilpailukyvyn vahvistamiseksi elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla (yritystukijärjestelmän kehittäminen).

Hankkeen tavoitteena oli hahmottaa nykyistä paremmin talouspolitiikan erilaisten keinojen ja tavoitteiden kokonaisuutta, mikä helpottaa erilaisten talouspoliittisten päämäärien ja keinojen välistä yhteensovittamista. Tästä voi olla apua esimerkiksi arvioitaessa erilaisten yritystukimuotojen vaikutuksia tuotantotoiminnan ja työpaikkojen sijoittumiseen Suomeen ja muualle. Yleiskuvan lisäksi hankkeessa tutkittiin yksityiskohtaisesti erilaisten yritystukivälineiden vaikutusta. Työssä käytettiin maakohtaisia, toimialoittaisia sekä yrityskohtaisia aineistoja hyödyntäviä analyysejä. 

Tutustu hankkeen raportteihin:

Yritystukien vaikuttavuuden arviointi satunnaistettujen vertailukokeiden avulla (27.6.2019) ja tiedote

Yritystuet ja kilpailukyky (29.4.2019) ja tiedote

The impact of energy tax refunds on manufacturing firm performance: evidence from Finland’s 2011 energy tax reform (29.4.2019)

Environmental policy, green innovation and market developments (29.4.2019)

Ota yhteyttä:

Mika Maliranta, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, p. 09 609 90219, etunimi.sukunimi(at)etla.fi

Työllisyys ja kilpailukyky Yritystukien vaikutukset globaaliin kilpailukykyyn

Yhteyshenkilö ministeriössä