Päivi Tikkakoski

Kirjoittaja työskentelee tutkijana Ilmastonmuutoksen strategisessa ohjelmassa Suomen ympäristökeskuksessa. Hän on aikaisemmin toiminut tutkijana uuden ilmastolain kehittämistä tukevassa UUSILMA-hankkeessa (VN TEAS) ja uuden ilmasto- ja energiastrategian (VN TEAS HIISI) politiikkatoimien ympäristövaikutusten arvioinnissa. Lisäksi hän on mukana laatimassa ilmastokestävän kaupunkisuunnittelun opasta osana maakuntien ja kuntien ilmastotyötä tukevaa Canemure-hanketta.