Sanna-Riikka Saarela

Kirjoittaja toimii ryhmäpäällikkönä Suomen ympäristökeskuksessa systeeminen muutos-ryhmässä. Hän tutkii ja tukee tiedon tuotantoa ja käyttöä politiikkavalmistelussa hallinnon eri tasoilla. Saarela johtaa Nollapäästö VN TEAS-hanketta ja on osallistunut muihin valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan hankkeisiin lainsäädännön jälkiarviointiintiedon käyttöön lainvalmistelussa sekä vaikutusten arviointiin liittyen.