Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi tutkimus .

Ihmisoikeusindikaattorit ihmisoikeuspolitiikan työkaluina

Ihmisoikeusindikaattorien ja niiden avulla tuotettujen indeksien pääasiallinen tarkoitus on valvoa ihmisoikeuksien yhdenmukaista toteutumista.

Uusia mahdollisuuksia Suomen arktiselle merisektorille

Suomella on monia vahvuuksia ja paljon tarjottavaa arktiseen liiketoimintaan, koska meillä on vahva meriklusteri, pitkäaikaista käytännön kokemusta ja...

Tuleeko Suomesta teollisuuden ubereita?

Heikki Ailiston mukaan on hieman yllättävää, ettei useimmilla vakiintuneilla yrityksillä näytä olevan alustatalouteen liittyviä suunnitelmia tai tiekarttoja.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnassa noudatettava hyvää tieteellistä käytäntöä

"Suhtaudumme vakavasti hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden noudattamiseen valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnassa", kirjoittaa Timo Lankinen.