Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi ilmastopolitiikka .

Hiilimarkkinoilla tapahtuu nyt paljon: yritysten ilmastotavoitteet voisivat edistää Suomen ilmastotavoitteita 

Tutkimus vapaaehtoisten ilmastotoimien kehittyvästä kansainvälisestä viitekehyksestä luo tilannekatsauksen kansainväliseen hiilimarkkinaan ja sitä muovaavaan...

Nuorten ääni kuuluviin kestävyysmurroksessa - osaamisen lisäksi tarvitaan mahdollisuuksia vaikuttaa

Nuorten kiinnostus ja huoli ympäristökysymyksistä on noussut. Nuorisobarometrin mukaan jopa 76 prosenttia nuorista on sitä mieltä, että kulutusta tulisi...

Miksi skenaariot vedyn käytön kehityksestä Euroopassa vaihtelevat niin paljon?

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n globaalit ilmastoskenaariot ja Pariisin ilmastosopimus vuodelta 2015 ovat käynnistäneet vetytalouden uuden...

Peltomaan hiilipäästöt pitää sisällyttää ruoan ilmastoinformaatioon

Maaperän hiilidioksidipäästöt ovat tällä hetkellä ilmastopolitiikan kuuma peruna. Suurin debatti käydään metsämaiden – ja puiden – hiilivarantojen ympärillä,...