Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi intressit .

Kaivoslain intressien sisältöä ja suhteita selvitetty

Valtioneuvoston selvityksessä ”Intressivertailu kaivoslupaprosessin osana” on selvitetty sidosryhmien käsitykset intressien sisällöstä sekä oikeudellisten...

Voiko intressejä vertailla objektiivisesti kaivoslupaharkinnassa?

Kaivostoimintaan liittyy paljon intressejä ja vielä enemmän mielipiteitä. Tämän voi havaita tiedotusvälineiden ja sosiaalisen median kirjoittelusta. Mistä ja...