Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi käsitteet .

Siviilivalmius – turvallisuus- ja varautumiskeskustelun uusi sanoittaja?

Suvereenin valtion historiallisena ideana on suojata ihmisiä, yhteiskuntaa ja kansakuntaa niin ulkoisilta kuin sisäisiltäkin uhilta tarvittaessa kovinkin...

Turvallisuuskäsitteistön yhteiseen käsittämiseen tukea kolmitasoisesta mallista

Siviilivalmius yhdessä -hankkeessa on tutkittu siviilivalmiuden käsitettä, sen taustaa ja eri toimijoiden käsitteelle antamia merkityksiä. Hankkeessa kävi...