Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi lupamenettely .

Kaivoslain intressien sisältöä ja suhteita selvitetty

Valtioneuvoston selvityksessä ”Intressivertailu kaivoslupaprosessin osana” on selvitetty sidosryhmien käsitykset intressien sisällöstä sekä oikeudellisten...

Mitä yhteistä on jalkapallolla, jääkiekolla ja investointihankkeiden viranomaismenettelyjen määräajoilla?

Investointien tehokas lupamenettely säädetyn aikarajan puitteissa -hankkeessa selvitettiin sitä, millä edellytyksillä Suomessa on mahdollista ottaa käyttöön...