Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi politiikka .

Selvitys loi kuvan tulevaisuuden energiantuotantorakenteesta

Energialla on merkittävä rooli maailmanpolitiikassa. Globaalien energiamarkkinoiden murros heijastuu myös Suomeen. Energiasektorin muutostrendien vaikutusta...

Kuntien uusissa osallistumiskeinoissa painottuu neuvoa-antavuus

Kansanvallan uudet muodot -hankkeessa selvitetään uusia kansalaisosallistumisen muotoja Suomessa ja lisäksi sitä miten ne vaikuttavat demokratian kehitykseen.

Blogi: Hybridisota lännen heikkous, ei Venäjän vahvuus

Bettina Renz kirjoittaa blogissaan Venäjän uudesta hybridisodankäynnin taidosta.