Hyppää sisältöön

Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta tuottaa tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi

Ajankohtaista

Sivut, joissa tagi johtaminen .
 • 25.1.2023|8:43

  Selvitys: Akateeminen työ yliopistoissa muuttunut entistä monimuotoisemmaksi

  Yliopistojen akateemisen henkilöstön perinteisten ydintehtävien eli opetuksen ja tutkimuksen rinnalle on 25. tammikuuta julkaistun selvityksen mukaan muotoutunut viime vuosina laaja kirjo yliopistotyön kannalta välttämättömiä työtehtäviä. Samaan aikaan opetus ja tutkimus ovat osin eriytymässä toisistaan erillisiksi työtehtäviksi. Lisäksi opiskelijoiden taustojen moninaistuminen asettaa uusia vaatimuksia opetustyölle. Tämä asettaa entistä suurempia haasteita yliopistojen johtamiseen.

 • 13.1.2023|9:53

  Katsaus: Koulutuspolitiikka ja yliopistojen johtaminen ristiriidassa

  Yliopistojen opetus- ja tutkimustyötä tarkastelevien tutkijoiden laatiman Policy Brief -katsauksen mukaan yliopistojen johtamisen yhdeksi trendiksi ovat nousseet suuruuden ekonomian toimintamallit eli suuret yksiköt ja resurssien hyödyntämisessä taloudellisten kriteerien ensisijaisuus. Taustalla ovat yliopistojen niukkenevat resurssit.

 • 12.4.2022|8:33

  Arviointiraportti: Suomi on selvinnyt koronapandemiasta verrattain hyvin, mutta hallinnonalojen välisessä yhteistyössä ja viestinnässä on kehitettävää

  Covid-19 -pandemia on haastanut julkisen johtamisen ja hallinnon toimintatapoja monin tavoin. Pitkittynyt koronakriisi on koetellut lainsäädännön toimivuutta, hallinnon sisäistä ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja vuorovaikutusta, johtamisjärjestelmän toimivaltasuhteita, sen rakennetta ja toimivuutta sekä politiikan ja hallinnon välistä yhteistyötä ja roolitusta.

Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi johtaminen .
 • Kyberturvallisuus tarvitsee johtajuutta

  Jarno Limnéll Martti Lehto
  | 27.4.2018 | 11.40

  Kyberturvallisuus on keskeinen osa suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta ja kilpailukykyä. Teknologisen kehityksen ja digitalisoitumisen syvenemisen myötä kyberturvallisuuden merkitys kasvaa. Samalla myös kyberturvallisuuden strateginen johtaminen korostuu.

Tutustu myös

Sivut, joissa tagi johtaminen .

Tieto käyttöön X-palvelussa