Kohti yhdenvertaisia ja laadukkaita oikeusapupalveluita

Käynnissä

Toteuttajat

Helsingin yliopisto, Siirtolaisuusinstituutti, Owal Group Oy

Rahoitussumma

250 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2018–10/2019

Hanke tukee oikeusapupalvelujen strategista suunnittelua ja oikeusapulainsäädännön muutostarpeiden arviointia. Turvapaikan hakijoiden tilanteeseen on kiinnitetty huomiota maahanmuuton ministeriryhmässä; on tärkeä saada tietoa turvapaikanhakijoiden asemasta julkisen oikeusavun asiakkaina sekä oikeusavun lainsäädännöllisten ja toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vaikutuksista turvapaikanhakijoiden oikeusavun saatavuuteen ja laatuun. Lisäksi tutkimuksessa tuotetun tiedon eräs tarkoitus on tukea talous- ja velkaneuvonnan siirtoa oikeusavun osaksi vuonna 2019.

Tutkimushankkeen keskeisenä tavoitteena on selvittää ihmisten kokemuksia julkisen oikeusavun (oikeusaputoimistot ja yksityiset avustajat) sekä talous- ja velkaneuvonnan palvelujen saatavuudesta, laadusta ja hyödyllisyydestä suhteessa avun tarpeisiin. Tiedontuotannon tavoitteena on myös auttaa kehittämään toimintaa suhteessa asiakkaiden tarpeisiin ja lainsäädännöllisiin velvoitteisiin. Kolmantena yleisenä tavoitteena on edistää toimijoiden oppimisprosesseja sekä tunnistaa ja levittää tietoa hyvistä käytännöistä ja toimintatavoista. Tarkastelu kohdentuu turvapaikanhakijoihin erityisryhmänä sekä julkisen oikeusavun ja talous- ja velkaneuvonnan asiakkaisiin yleisesti.

Hankkeen raportit:

Ota yhteyttä:

Tutkijatohtori Karoliina Majamaa, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto, p. 050 577 9480, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi  

Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet Kansalaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeusapupalveluja koskeva selvitys

Yhteyshenkilö ministeriössä