Kuntien digitaalisen toiminnan ja päätöksenteon kehittäminen sekä digitalisaation mahdollistaman säästöpotentiaalin tarkentaminen (KUNIT)

Käynnissä

Toteuttajat

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Suomen Kuntaliitto ry, Oulunkaaren kuntayhtymä

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–12/2018

Hanke selvittää kuntien henkilöstö- ja taloushallinnon digitalisoinnin säästöpotentiaalin suuruutta ja kartoitetaan niitä toimenpiteitä, joita säästöpotentiaalin toteuttaminen kunnissa edellyttää. Tämän lisäksi hahmotellaan ehdotusta menetelmäksi, jonka avulla kunnan henkilöstö- ja taloushallinnon digitalisaation (ml. ohjelmistorobotiikka) taloudellista vaikuttavuutta voidaan mitata ja seurata; sekä näkemystä siitä, mihin valtion kannustintuki tulisi kohdistaa. 

Hankkeessa selvitetään lisäksi kuntien digitaalisen toiminnan ja päätöksenteon kehittämistä, digitalisaation mahdollistamaa toimintaprosessien uudistamista sekä säästöpotentiaalia seuraavien kolmen toiminta-alueen osalta:

  • kunnan lupamenettelyjen sähköistäminen,
  • varhaiskasvatuksen toiminnanohjauksen kokonaisuuden optimointi ja
  • kuljetusten optimointi.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa systemaattista ja vertailukelpoista tietoa kannustinjärjestelmän valmistelua koskevan päätöksenteon tueksi.

Ota yhteyttä:

Maarit Tihinen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, p. 040 7609 578, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

Reformit Kuntien digitalisaatiota koskeva selvitys

Yhteyshenkilö ministeriössä