Sääntelyn vaikutukset innovaatiotoimintaan ja markkinoiden kehittymiseen

Käynnissä

Toteuttajat

Forefront Oy, MDI Public Oy, KPMG Oy, Technopolis Group LLC, Tuomas Takalo (Suomen Pankki / VATT), Otto Toivanen (Aalto-yliopisto)

Rahoitussumma

249 999 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2019–4/2020

Julkisen sääntelyn luonne ja sopiva määrä on yksi markkinatalouden peruskysymyksiä ja sen tarkasteluun on eri koulukuntia ja lähestymistapoja. Yhteisiä pelisääntöjä tarvitaan yhteiskunnan perustoimintojen, toimintavarmuuden, turvallisuuden ja markkinoiden tasavertaisuuden varmistamiseksi. Samalla halutaan varmistaa, että markkinoilla säilyy terve kilpailu ja halu investoida innovaatioihin, kasvuun ja yhteiskunnan uudistumiseen. Tähän tarpeeseen selvitys tuottaa ajankohtaisen tilannekuvan innovaatiomyönteisen sääntelyn tilasta ja konkreettisia parhaaseen tietoon perustuvia suosituksia miten sääntely-ympäristöä ja -prosesseja voidaan kehittää innovaatiomyönteisemmäksi.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa:

  • tietoa innovatiivisesta, markkinoita synnyttävästä ja kasvattavasta sääntelystä niin Suomessa kuin kansainvälisesti; 
  • mahdollisimman konkreettisia toimenpide-ehdotuksia siitä, miten sääntelyä ja sen valmistelua voitaisiin kehittää Suomessa nykyistä systemaattisemmin innovaatiotoimintaa, innovaatioita ja niihin perustuvia kasvavia markkinoita edistäväksi;
  • suosituksia erityistarkasteluun valittaville kasvualoille sekä; 
  • uutta tietoa, osaamista ja työkaluja säädösvalmistelun tueksi sekä poikkihallinnollisen päätöksenteon käyttöön. 

Ota yhteyttä:

Vesa Salminen, Forefront Oy, p. 040 1252 370, etunimi.sukunimi(at)4front.fi

Sääntelyn vaikutukset innovaatiotoimintaan ja markkinoiden kehittymiseen

Yhteyshenkilö ministeriössä