Verkostoyhteistyön aluemalli (VALUMA)

Käynnissä

Toteuttajat

MDI Public Oy, 4FRONT Oy, Nordregio

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 6/2019–4/2020

Hankkeen päätavoitteena on kartoittaa vaihtoehdot aluekehittämisen verkostoyhteistyön toimintamalleista ja rahoitusvaihtoehdoista sekä tuottaa ehdotuksia verkostoitumisen mahdollisuuksista kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan yhteistyön ja kumppanuuden syventämiseksi. Tietoa tarvitaan, jotta alueiden verkostomaista sekä poikkihallinnollista, sektorirajat ylittävää kehittämistyötä voidaan tukea entistä osuvammin. Lisäksi hanke tukee seuraavan hallituksen kansallisten alueiden kehittämisen painopisteiden ja instrumenttien valmistelua.

Päätavoite rakentuu kolmesta osatavoitteesta. Ensimmäinen osatavoite on selvittää, mitä aluekehittämisen verkostosta jo tiedetään. Toisena osatavoitteena on selvittää aluetoimijoiden kiinnostus verkostomaiseen toimintatapaan ja sen teemoihin tai toimintamalleihin. Vastaavasti kootaan kansallisten toimijoiden näkemyksiä verkostomaisesta toiminnasta. Kolmantena osatavoitteena on selvittää verkostojen tehtävä aluekehittämisen kokonaisuudessa. Osatavoite lähestyy verkostoyhteistyön mallin muotoilua sekä alhaalta ylöspäin että ylhäältä alaspäin. Ensinnäkin selvitetään, millainen toimintamalli tukisi parhaiten aluekehittäjien omaehtoista ja monimuotoista verkottumista sekä vertaisoppimista. Toiseksi tarkastellaan, kuinka verkostot voisivat tukea kansallisten alueiden kehittämisen painopisteiden ja muiden tavoitteiden toteutusta sekä millainen ennakkoarviointikehikko verkostomaiselle toimintatavalle voidaan luoda. Olennaista on tunnistaa ja arvioida, millaisia vaikutuksia ehdotetulla toimintamallilla tai malleilla voidaan ennakoida olevan.

Ota yhteyttä:

Luova johtaja Janne Antikainen, MDI Public Oy, p. 040 764 1829, etunimi.sukunimi(at)mdi.fi

Alueiden välisen verkostoyhteistyön toimintamalli

Yhteyshenkilö ministeriössä